Beräkningsredskap för sådd

Sådd är ett arbete som kräver en stor mängd exakthet i grundinställningen av redskapet. Det är av största vikt att redskapet och traktorn är korrekt inställda för att optimera den mest effektiva användningen och bästa resultatet av grödan. Informationen på denna sida hjälper dig att snabbt hitta de korrekta inställningarna till din såmaskin från Kverneland. Var vänlig att notera att detta redskap endast går att använda på såmaskiner med mekanisk drift.

För en komplett information om hur du justerar din såmaskin, vänligen se din instruktionsbok!

Få direkt tillgång till beräkningsvertyget på flera sätt!

Kv_app_picture
Video
Animation