Kverneland Optima TFmaxi

Optima TFmaxi från Kverneland erbjuder den främsta teknologin inom precisionssådd. Denna bogserade version av välbeprövade Optima, passar perfekt för dagens storskaliga lantbruk och maskinstationer.

Med arbetsbredd på 12m och 4000 liters gödningsbehållare, har Optima TFmaxi en unik prestanda. Upp till 100 hektar på en dag - det reducerar kostnaden för både traktor och förare.

Optima TFmaxi kombinerar högpresterande teknologi med användarvänlighet. Maskinens tydliga och logiska uppbyggnad, tillsammans ned en hög nivå av intelligent teknologi gör det enkelt för användaren, från att ställa in och fylla, att transportera och så.

Fördelar:

 • Majssådd med 12m arbetsbredd och 16 rader.
 • Beprövad teknik för fröapplicering och innovativ ramteknologi.
 • Integrerad gödningsspridare.
 • Helt ISOBUS-kompatibel.
 • Hög transporthastighet.
 • Enkel hantering.

Tekniska specifikationer

Arbetsbredd / transportbredd 12.00m  (75cm) / < 3.00m
Transportlängd / transporthöjd  9.80m / 3.48m
Radavstånd 70cm, 75cm, 80cm
Arbetshjul och transporthjul 6 x 12.5/80 och 2 x 560/60
KV_optima tf maxi_0027
Video
Animation
Kverneland Optima TFmaxi
Kverneland Optima TFmaxi
Kverneland Optima TFmaxi
Kverneland Optima TFmaxi
Kverneland Optima TFmaxi
Kverneland Optima TFmaxi
Kverneland Optima TFmaxi
Kverneland Optima TFmaxi


Optima TFmaxi - Ram

 • Optima TFmaxi är baserad på en stabil, teleskopisk ram med på 250 x 450mm chassi. Alla viktiga hydrauliska och elektriska kontroller sitter säkert skyddade inuti ramen.
 • Svängvinkel på 80° ger total täckning av fältet och snäva vändningar på vändtegen. 
 • När maskinen ändras till transportposition förlängs ramen och de två vingsektionerna fälls paralellt med huvudramen. I transportposition är den totala bredden 3.0m.
KV_optima tf maxi_0029

Optima TFmaxi - Behållare

 • 4.000 liters kapacitet.
  Öppning: 2.31 x 2.45m; Höjd: 3.49m.
 • Trappa för enkel tillgång till behållaren.
 • Snabb tömning av kvarvarande frö.
 • Behållarens lång-nivåsensor justerbar höjdledes.
 • Vatten- och dammsäkert stålsskydd men enkel fällningsmekanism.
 • Fyllnadsskruv som tillval med fyllhöjd på 750mm.
 • Automatisk utfällning av fyllnadsskruven när maskinen är i arbetsposition.
KV_optima tf maxi_0009
Hopper sieve
Hopper sieve
Hopper sieve
Emptying flap
Emptying flap
Emptying flap

Såenhet HD

För mulch- eller konventionell sådd.

 • Den tunga vikten på varje såenhet tillsammans med möjligheten öka trycket med upp till 100kg (fjäderbelastningssystem, tillval) ger optimal djupkotroll under alla förhållanden.
 • Effektiv markföljsamhet tack vare stora djuphållningshjul (Ø 400mm, bredd 120mm), exakt placering av utsädet, frötäckning med det mellanliggande presshjulet och det multijusterbara V-presshjulet, garanterar maximal uppkomst.
 • Såenheten passar alla Optima-modeller.
KV_optima hd_0025.jpg
Såenhet HD
Såenhet HD
Såenhet HD
Såenhet HD

Såhus Optima

 • Det patenterade såhuset från Kverneland har dragit ner underhållskostnader till ett minimum.
 • Ingen friktion, inget slitage, låg drivmoment , minimalt underhåll: Utsädet skivan roterar i såhuset tillsammans med vakuumkammaren . Såtrumman är ansluten till vakuumfläkten via en ihålig axel.
 • Såhusets princip är ingen vakuumförlust, vilket resulterar i lågt vakuumbehov.
Optima Seeding Heart
Changing seed discs without tools
Changing seed discs without tools
Changing seed discs without tools
Optima seed discs
Optima seed discs
Optima seed discs
Easy emptying
Easy emptying
Easy emptying

Optima e-drive / e-drive II

e-drive/e-drive II – kontroll och övervakning av hela maskinen från traktorhytten - enligt ISOBUS-standard.

 • Med e-drive/e-drive II är varje såenhet individuellt driven av en el-motor.
 • Drivningen, med lågt underhåll, ansluts direkt till såhuset via en tandad rem, i ett helt slutet, dammfritt system.
 • Det här ger en mycket kompakt och smidig drivning med låg strömförbrukning.
 • Alla data skrivs in och läses på en ISOBUS-terminal, som IsoMatch Tellus eller Tellus GO.
 • Såavståndet kan justeras steglöst och under sådd.
 • All såenheter kan stängas av individuellt.
 • I samband med "close row" - radavstånd på 37.5cm, en annan fördel med e-drive/e-drive II är: Individuell ändring spårmarkering, för att passa vilken bredd som helst.
 • e-drive/e-drive II övervakar alla maskinfunktioner, inklusive övervakning av utsäde via en opto-sensor.
IsoMatch Tellus EKS free
E-drive - complete control
E-drive - complete control
E-drive - complete control
Optima e-drive / e-drive II
Optima e-drive / e-drive II

ISOBUS-intelligens - GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL - kostnadsbesparande med omedelbar avkastning

Att så med hjälp av GPS och GEOCONTROL i kombination med eldrivna precisions-såmaskiner är ett stort steg mot precision - och kostnadsbesparande. Maskinerna är alla utrustade med ISOBUS-teknologi och med hjälp av IsoMatch Tellus terminalen kan de enkelt kontrolleras.

Varje eldriven såenhet, i kombination med GPS och GEOCONTROL, slås på eller stängs av vid precis rätt ställe, vilken förhindrar överlappning med redan sådda rader. Det här är särskilt användbart vid triangulära fält, oregelbundet formade vändtegar med mera.

För mer information om ISOBUS, gå till http://se.kvernelandgroup.com/Varumaerken-produkter/iM-FARMING.

GEOCONTROL