Kverneland PG

För smidig plöjning ända ut i fältkanten

6 - 8 skär

För smidig plöjning ända ut i fältkanten

PG  är en vändbar växelplog med mittmonterat hjul. Utrustad med det unika Kverneland Vari-Width®-hydraulsystemet som gör det möjligt att justera arbetsbredden "i farten".. 

Fördelarna:

 • Robusta plogar tack vare Kvernelands stål och den teknik för värmebehandling som tillämpas på hela plogen.
 • Oöverträffad prestanda
 • Kvernelands välkända stabilitet under arbete och transport
 • Snäv vändningsmöjlighet för smidig vändtegskörning tack vare mittplacerat hjul
 • Plöjer ända ut i fältkanter, mot träd och fälthinder m.m.
 • Enkel att hantera 
 • Maximera arbetet med Vari-width® systemet och minska det totala bränslebehovet per hektar, samtidigt som du sparar tid
 • Kvernelands oöverträffade automatiska stenutlösningssystem för non stop-plöjning. Underhållsfritt!
 • Stort utbud av tillbehör
 • 6 till 8 skär
 • Möjlighet att montera packararm
 • Vändhuvud Kat III - IV

Tekniska Specifikationer:

Modeller Plogkroppsavstånd cm Frihöjd under ram cm Arbetsbredd cm Antal skär
PG 100 70/75 35 - 50 6 - 8

 

 

 

Robust som ingen annan - PG

För oss är värmebehandling självklart

 • Ramen är en central del i plogkonstruktionen, och med Kvernelands kvalitetsstandard ses en ickebehandlad del som en svag del. Kvernelands ramverk är värmebehandlade två gånger med induktionsvärme, och temperaturförändringen i stålet övervakas noga.
 • Resultatet blir ett tre gånger så starkt material i ramen. Denna induktionsprocess är unik för Kverneland och ger våra plogar en robusthet och flexibilitet som gör att de håller länge!

Starkare men inte tyngre

 • För att uppnå en lika robust stålkvalitet som Kverneland framställer på vårt unika sätt, tvingas konkurrenterna använda grövre dimensioner eller tjockare stål. Resultatet blir då en tyngre ram.
 • Tyngre ram inverkar negativt på dragkraftsbehovet, förslitningar, lyftkapaciteten, traktorns livslängd och bränsleförbrukning.

Lång livslängd

 • Svetsningar är också kritiska för en plogs ramverk. Därför är Kvernelands ramverk producerade som en enda homogen del.

Olika ramalternativ

 • 150x150 mm
 • PG finns med 6, 7, 8 skär 

Vari-Width® (Variomat)-system

Inställning under arbete

Kvernelands Vari-Width® (Variomat)  är ett världspatenterat system för mekanisk eller hydraulisk tiltbreddsinställning. Variomatsystemet har varit marknadsledande under många år och erfarenheter visar att systemet förbättrar plöjtekniken. Fårans utseende och plogens kapacitet kan optimeras genom att steglöst justera tiltbredden med detta system. Det finns två versioner tillgängliga: antingen mekanisk eller hydraulisk så att du med hjälp av Kvernelands Variomatsystem kan plöja bredare, snabbare, bättre och dessutom till en lägre kostnad.

Fördelarna:

 • systemet skapar optimal anpassning mellan traktor, plog och jordförhållanden.
 • kapaciteten ökar med mer än 30% när tiltbredden justeras från 35 cm till 45 cm
 • ekonomiskt: när du ökar kapaciteten med 30% är bränsleförbrukningens ökning inte proportionell: den ökar endast med 12%. Du sparar därför 18% av din bränsleförbrukning.
 • enkelt: det är enklare att komma ännu närmare kanterna, och runt träd och mot staket.
 • tidsbesparande: genom att öka kapaciteten med mer än 30 %, blir arbetet också färdigt snabbare
 • minimalt slitage: unika länklager mellan ås och huvudram (1)
 • rak draglinje: Variomatsystemet har en korrekt parallellföring längs hela plogens längd. Därför är alltid draglinjen opåverkad vid tiltbreddsjustering och detta minskar slitage och dragkraftsbehov.

(1) Systemet består av en robust 24 mm bult, en distanshylsa med två speciellt värmebehandlade koner och härdade utbytbara bussningar. Den unika värmebehandlingen av kvalitetsstålet, tillsammans med precisionen i tillverkningen garanterar att åsar och huvudram slits minimalt under arbetet.

 

Plogkroppar

Utmärkta plöjegenskaper

Våra plogkroppar är världsberömda tack vare deras:

 • utmärkta plöjningsegenskaper
 • oöverträffade slitstyrka
 • låga dragkraftsbehov

Plogkroppar av unikt stål.

Kverneland teknologi: 12 timmars specialvärmebehandling ger:

 • optimal slitstyrka (hård som diamant)
 • nödvändig flexibilitet för att stå emot stötar

Plogkropp 8 – "universalplogkroppen"
passar de flesta jordar
bra nervändning av restmaterial
lätt att dra
Djup: 15-30 cm (6-12”)
Bredd: 30-55 cm (12-22”)

Plogkropp 9 – "plogkroppen för djup plöjning" 
för styva jordar och djupare plöjning
välvända och välpackade tiltor
lätt att dra
Djup: 15-35 cm (6-14”)
Bredd: 30-55 cm (12-22”)

Plogkropp 14 – "plogkroppen utan fäste"
plastvändskiva
för vidhäftande jordar utan steninblandning
bra sönderdelning
bred fårbotten
längre livslängd i ickeslipande jordar
Djup: 15-35 cm (6-14”)
Bredd: 30-55 cm (12-22”)

Plogkropp 28 – "Plogkroppen för breda traktorhjul"
passar alla jordtyper; även ännu tyngre jordar än plogkropp 8
mycket breda fåror som passar traktordäck upp till 710 mm
bra vändningsegenskaper och välpackade tiltor
enkel att dra
Djup: 15-30 cm (6-12”)
Bredd: 30-55 cm (12-22”)
 
Plogkropp 30 – "spaltvändskivan"
för vidhäftande-steniga jordar
passar tyngre jordar
utmärkt sönderdelning
bred fårbotten
Djup: 20-35 cm (8-14”)
Bredd: 30-55 cm (12-22”)

Auto-reset (automatisk stenutlösning)

Oslagbar i stenrika jordar
Kvernelands helautomatiska stenutlösningssystem är oslagbart när du vill ha problemfri plöjning även i steniga förhållanden. Det smarta bladfjädersystemet gör att varje plogkropp löser ut individuellt och glider över hindret på ett smidigt sätt. Stenutlösningstrycket minskar ju högre plogkroppen löser ut. Detta reducerar risken för kraftiga ryck och skador. Plogkroppen återgår till sitt normalläge så fort hindret har passerats och arbetet fortsätter på tidigare valt plöjningsdjup.

Säkerheten i fokus
Med dagens krav på högre effektivitet, är både traktor och plog förväntade att prestera effektivare än någonsin tidigare. Detta ställer högre krav på redskapen, speciellt på säkerhetssystemen som är utformade för att skydda traktor, plog och förare från skador under arbetet. Kverneland stenutlösningssystem system säkrar en längre livslängd och att kvaliteten på plogen består.

Extra förstärkningsblad där det krävs
Beroende på jordtypen, kan alla Kvernelandsplogar utrustas med olika sorters fjäderpaket. Standardpaketet kan byggas ut vid behov för att passa tyngre jordar. Montera på två extra fjäderblad för HD-paket, eller fyra extra (Dubbel HD) vid mycket tung jord. Du fäster bladen enkelt med en bult i centrum på fjäderpaketet. Har du extremt tung jord kan du beställa ett s.k. dubbelt fjäderpaket.

Individuell plogkroppsutlösning

Kvernelands fjäderbladssystem låter varje plogkropp lösas ut individuellt och oberoende av de andra.

Mindre påfrestning och högt andrahandsvärde
Kvernelands stenutlösningssystem är en relativt enkel konstruktion som klarar tuffa förhållanden år in och år ut, med ett minimum av underhåll. Du sparar därför både tid och pengar. Dessutom ger ett stenutlösningssystem din plog en längre livslängd, eftersom påfrestningarna på spetsar, ram och övriga plogdelar som uppstår vid påkörning av hinder, minskar. Som en konsekvens av en mindre belastad plog, ökar andrahandsvärdet jämfört med en likvärdig plog från en konkurrent.

Värmebehandling

Kvernelands värmebehandlingsteknologi:

 • Mer än 130 års erfarenhet
 • Stål som står emot de tuffaste utmaningar
 • Bästa korrelation robusthet/vikt på marknaden
 • För att uppnå motsvarande kvalitet, måste konkurrenten använda mer stål och får tyngre plog, snabbare förslitning och sämre plöjningsegenskaper

Kvernelandstålet:

 • Fördelarna du får med lägre vikt:
  lättare att dra/lägre bränsleförbrukning/lägre lyftkraftsbehov/minskad förslitning och traktorpåverkan/mer ekonomiskt...
 • Fördelarna du får med högre slitstyrka:
  färre materialbrott/lägre underhållsbehov/lägre behov av rotation på slitdelar/tidsbesparande/högsta andra handsvärde på plogen/längre livslängd på plogen/mer ekonomiskt...

Vi vet att problem alltid uppstår när du använder din plog, när du bara måste bli färdig!

Men med en plog från Kverneland kan du plöja vidare i lugn och ro!

Mer info: Kverneland Teknologi