Kverneland Ecomat

Forskning visar att under vissa markförhållanden rekommenderas grunt plöjning. Kverneland Ecomat är då svaret. 

Höjdpunkter

Ekonomisk och tidsbesparande Förbättrad markstruktur Minskade problem med ogräs, svampar och sjukdomar. Minimerad användning av kemikalier Förbättrad växttillväxt

Hitta närmaste säljkontakt

Hitta återförsäljare