Kverneland Ecomat

Forskning visar att under vissa markförhållanden rekommenderas grunt plöjning. Kverneland Ecomat är då svaret. 

Kverneland Ecomat, ett revolutionerande koncept inom jordbearbetningsmetoder  

Kverneland Ecomat är ett lätt redskap som bearbetar jorden extremt effektivt via grund plöjning (10-18 cm). Nya korta kroppar finns i stål eller plast för lågt slitage.

Jämfört med reducerad jordbearbetning får jordbrukaren en säkrare och stabilare kultiveringssmetod för bättre resultat. Problemet med ogräs, svamp och andra sjukdomar minskar också. Bonden blir mindre beroende av vädret och kan arbeta om jorden är relativt fuktig. Frön kommer att gro och växa bättre i ett rent, fint jordlager.

Lyssna på Florian Chateigner, övertygad användare: "Ecomat har visat sig vara det perfekta valet. En fältdemonstration visade att det här är plogen för oss. Vi önskar att vi tänkt på det tidigare"

Jämfört med reducerad bearbetning:

 • mer ekonomisk
 • tidsbesparande
 • bättre jordbearbetning
 • förbättrad jordstruktur
 • minskade problem med ogräs, svamp och sjukdomar
 • minskad användning av kemikalier
 • bättre växtkraft
 • högre lönsamhet

Arbetskapacitet:

 • Arbetsbredd: 4,00 m
 • Arbetshastighet: 8 - 12 km/hr
 • kapacitet, såbädd: 2,5 - 3,5 Ha/h
 • kapacitet, stubb: 3,0 - 4,0 Ha/h

Arbetsdjup:

 • Eco plöjning: 14 - 18 cm
 • Eco bearbetning: 8 - 14 cm
 • Eco stubb: 6 - 8 cm 

Technical Specifications:

Antal skär 5 6 7 8
Arbetsbredd 1.50 - 2.50 m 1,80 - 3,00 m 2,10 - 3,50 m 2,40 - 4,00 m
Arbetsbredd per plogkropp 30 - 50 cm (12"-20") 30 - 50 cm (12"-20") 30 - 50 cm (12"-20") 30 - 50 cm (12"-20")
Arbetsdjup 6 - 18 cm 6 - 18 cm 6 - 18 cm 6 - 18 cm
Kroppavstånd cm 65 cm 65 cm 65 cm 65 cm
Höjd under ås 72 cm 72 cm 72 cm 72 cm

Vari-Width® (Variomat)-system

Inställning under arbete
Kvernelands Vari-Width® (Variomat)  är ett världspatenterat system för mekanisk eller hydraulisk tiltbreddsinställning. Variomatsystemet har varit marknadsledande under många år och erfarenheter visar att systemet förbättrar plöjtekniken. Fårans utseende och plogens kapacitet kan optimeras genom att steglöst justera tiltbredden med detta system. Det finns två versioner tillgängliga: antingen mekanisk eller hydraulisk så att du med hjälp av Kvernelands Variomatsystem kan plöja bredare, snabbare, bättre och dessutom till en lägre kostnad. 

Fördelarna:

 • Systemet skapar optimal anpassning mellan traktor, plog och jordförhållanden.
 • Kapaciteten ökar med mer än 30% när tiltbredden justeras från 35 cm till 45 cm
 • Ekonomiskt: när du ökar kapaciteten med 30% är bränsleförbrukningens ökning inte proportionell: den ökar endast med 12%. Du sparar därför 18% av din bränsleförbrukning. 
 • Enkelt: det är enklare att komma ännu närmare kanterna, och runt träd och mot staket.
 • Tidsbesparande: genom att öka kapaciteten med mer än 30%, blir arbetet också färdigt snabbare
 • Minimalt slitage: unika länklager mellan ås och huvudram (1)
 • Rak draglinje: Variomatsystemet har en korrekt parallellföring längs hela plogens längd. Därför är alltid draglinjen opåverkad vid tiltbreddsjustering och detta minskar slitage och dragkraftsbehov. 

 (1) Systemet består av en robust 24 mm bult, en distanshylsa med två speciellt värmebehandlade koner och härdade utbytbara bussningar. Den unika värmebehandlingen av kvalitetsstålet, tillsammans med precisionen i tillverkningen garanterar att åsar och huvudram slits minimalt under arbetet. 

Auto-reset (automatisk stenutlösning)

Oslagbar i stenrika jordar
Kvernelands helautomatiska stenutlösningssystem är oslagbart när du vill ha problemfri plöjning även i steniga förhållanden. Det smarta bladfjädersystemet gör att varje plogkropp löser ut individuellt och glider över hindret på ett smidigt sätt. Stenutlösningstrycket minskar ju högre plogkroppen löser ut. Detta reducerar risken för kraftiga ryck och skador. Plogkroppen återgår till sitt normalläge så fort hindret har passerats och arbetet fortsätter på tidigare valt plöjningsdjup.

Säkerheten i fokus
Med dagens krav på högre effektivitet, är både traktor och plog förväntade att prestera effektivare än någonsin tidigare. Detta ställer högre krav på redskapen, speciellt på säkerhetssystemen som är utformade för att skydda traktor, plog och förare från skador under arbetet. Kverneland stenutlösningssystem system säkrar en längre livslängd och att kvaliteten på plogen består.

Extra förstärkningsblad där det krävs
Beroende på jordtypen, kan alla Kvernelandsplogar utrustas med olika sorters fjäderpaket. Standardpaketet kan byggas ut vid behov för att passa tyngre jordar. Montera på två extra fjäderblad för HD-paket, eller fyra extra (Dubbel HD) vid mycket tung jord. Du fäster bladen enkelt med en bult i centrum på fjäderpaketet. Har du extremt tung jord kan du beställa ett s.k. dubbelt fjäderpaket.

Individuell plogkroppsutlösning

Kvernelands fjäderbladssystem låter varje plogkropp lösas ut individuellt och oberoende av de andra.

Mindre påfrestning och högt andrahandsvärde
Kvernelands stenutlösningssystem är en relativt enkel konstruktion som klarar tuffa förhållanden år in och år ut, med ett minimum av underhåll. Du sparar därför både tid och pengar. Dessutom ger ett stenutlösningssystem din plog en längre livslängd, eftersom påfrestningarna på spetsar, ram och övriga plogdelar som uppstår vid påkörning av hinder, minskar. Som en konsekvens av en mindre belastad plog, ökar andrahandsvärdet jämfört med en likvärdig plog från en konkurrent.

Heat Treatment

Kverneland Heat Treatment Technology:

 • more than 140 years of experience
 • steels that withstand the toughest of conditions
 • best robustness/weight ratio on the market
 • for equivalent robustness, competitors would add more steel and therefore more weight, quicker wear, dissappointing ploughing results

Kverneland Steels:

 • Benefits from less weight:
  easier to pull/lower fuel consumption/lower lift requirement/reduced wear and stress for the tractor/more economical …
 • Benefits from more resistance:
  minimum breakage/less maintenance/lower rotation for wearing parts/time saving/highest 2nd hand plough value/longer life for the plough/more economical…

Problems always happen when the plough is being used, when the work must be done!

A Kverneland plough is a peace mind!

More info: Kverneland Technology