Kverneland 3300 S

Konstruerad för modernt lantbruk och större traktorer

4 - 6 skär

Den perfekta plogen för alla förhållanden.

Robust och lättare än andra varumärken på marknaden. 

Robust plog, lättare än andra på marknaden. Lätt att lyfta och dra. Konstruerad för alla jordförhållanden. Maximerad plöjning tack vare Variomat. Säker i transport (Kverneland Trailer Transport Solution "TTS")

Kverneland 3300 S finns från 4 till 6 skär med ramrör på 120 x 200 mm (inga svetsar) och vändhuvud 300. Kat III/IV.

Fördelar:

 • Oöverträffat Kverneland Auto-reset-system för högkvalitativ plöjning under tuffa förhållanden. Inget underhåll. Snabbjustering av utlösningskraft: skruva loss 2 bultar.
 • Kverneland stål och värmebehandling för hela plogen säkerställer problemfria arbetsförhållanden och det högsta andrahands-värdet.
 • Variomat, Vari-Width®-system för enkel justering av arbetsbredden under drift. Optimera markförhållandena, produktionen och traktorns bränsleförbrukning.
 • Automatisk draglinjejustering (Auto-line) för högpresterande plöjning och lågt slitage på delar.
 • valfri automatisk justering av första tilta. Mekanisk justering av första tilta är standard
 • Unikt minnessystem som automatiskt återgår till tidigare inställd tiltbredd efter indragning av tiltbredd inför vändning
 • Säker transport: Kverneland Trailer Transport Solution (tillval)
 • Aero-profilben (åsar) för bästa prestanda för markflöde
 • Snabba centrala justeringar av förplogar för perfekt plöjning
 • Effektiv: återpacka i en överfart: Packomat, Kverneland packare och packararm-kompatibla
 • Stort utbud av tillbehör

Teknisk specifikation:

Modell Kroppavstånd, cm Vändhuvud Rammodell Arbetsbredd, cm Frihöjd under ram, cm Antal skär
3300 S Variomat 85 No 300 Auto-reset 30 - 50 80 4- 6
3300 S Variomat 100 No 300 " 35 - 55 80 4 - 6

 

Innovationer

Kverneland “TTS” (Trailer Transport Solution)

 • The plough behaves like a trailer. Turnable cross shaft max. 45° mutual offset during transport.
 • Säker: Maximal säkerhet för allt omkring föraren. Ingen tiltning när man kör i kurvor.
 • Enkel att ändra från transport till plöjning.
 • Kverneland TTS är ett tillval.

Åsar i aero-profil (rundade)

 • Specialkonstruerad för bästa jordflöde
 • 80 cm åshöjd förhindrar blockeringar från mycket växtrester, gödsel, täckgröda eller vid djupare plöjning.
 • Robusta åsar, förformade för att begränsa svetsning
 • Lägre dragkraftsbehov och minskad bränslekonsumtion tack vare åsarnas låga vikt.

Auto-reset system

 • Oöverträffade Kverneland bladfjädrar för non-stop-plöjning.
 • Inget underhåll.
 • Åsar, plog och traktor skyddas och livslängden ökar.
 • Kvalitetsplöjning: Plogkropparna skyddas individuellt och återgår till rätt position.
 • Enkel justering av tryck: skruva loss två bultar för att lägga till eller ta bort bladfjädrar.
Bladfjädrar Tryck kN
Standard 6 bladfjädrar 11,7
Standard 6+1 leaf bladfjädrar 13,0
HD 7 bladfjädrar 12,7
HD 7+1 bladfjädrar 14,2
Extra HD 8 leaf springs 15,3
Extra HD 8+1 leaf springs 16,9

Smart justering av förplogar

 • Unik: Central justering av förplogarnas arbetsdjup.
 • Snabbt: Höger och vänster förplog justeras simultant.
 • Högre plöjningsprestanda: korrekt justering av förplogar bidrar till bättre plöjning.
 • Skivristar: raka eller tandade (18”/45cm eller 20”/50cm)

Unik robust ram

Betydelsen av värmebehandling

 • Ramen är en väsentlig del av plogkonstruktionen. För Kvernelands kvalitetsstandarder är en icke värmebehandlad del en svag del!
 • Kverneland-ramar värmebehandlas genom induktion två gånger. Temperaturöverföringen till stålet övervakas noggrant. Ramen får tre gånger så mycket styrka. Dessa unika Kverneland-induktionsprocesser ger robusthet och flexibilitet samtidigt som de garanterar en enastående hållbarhet.

Starkare men inte tyngre

 • För motsvarande Kverneland-robusthet skulle konkurrenter använda mer stål i tjocklek eller i dimensioner, vilket ger en tyngre ram.
 • Tyngre ram påverkar negativt dragkrafter, slitage på delar, lyftkapacitet, traktorns livstid och bränsleförbrukning.

Längre hållbarhet

 • Svetsningar är också en kritisk svaghet för en plogram. Kverneland-ramar levereras som en enda del!

Vari-Width® (Variomat)-system

Inställning under arbete
Kvernelands Vari-Width® (Variomat)  är ett världspatenterat system för mekanisk eller hydraulisk tiltbreddsinställning. Variomatsystemet har varit marknadsledande under många år och erfarenheter visar att systemet förbättrar plöjtekniken. Fårans utseende och plogens kapacitet kan optimeras genom att steglöst justera tiltbredden med detta system. Det finns två versioner tillgängliga: antingen mekanisk eller hydraulisk så att du med hjälp av Kvernelands Variomatsystem kan plöja bredare, snabbare, bättre och dessutom till en lägre kostnad. 

Fördelarna:

 • Systemet skapar optimal anpassning mellan traktor, plog och jordförhållanden.
 • Kapaciteten ökar med mer än 30% när tiltbredden justeras från 35 cm till 45 cm
 • Ekonomiskt: när du ökar kapaciteten med 30% är bränsleförbrukningens ökning inte proportionell: den ökar endast med 12%. Du sparar därför 18% av din bränsleförbrukning. 
 • Enkelt: det är enklare att komma ännu närmare kanterna, och runt träd och mot staket.
 • Tidsbesparande: genom att öka kapaciteten med mer än 30%, blir arbetet också färdigt snabbare
 • Minimalt slitage: unika länklager mellan ås och huvudram (1)
 • Rak draglinje: Variomatsystemet har en korrekt parallellföring längs hela plogens längd. Därför är alltid draglinjen opåverkad vid tiltbreddsjustering och detta minskar slitage och dragkraftsbehov. 

 (1) Systemet består av en robust 24 mm bult, en distanshylsa med två speciellt värmebehandlade koner och härdade utbytbara bussningar. Den unika värmebehandlingen av kvalitetsstålet, tillsammans med precisionen i tillverkningen garanterar att åsar och huvudram slits minimalt under arbetet. 

Plogkroppar

Utmärkta plöjegenskaper

Våra plogkroppar är världsberömda tack vare deras:

 • utmärkta plöjningsegenskaper
 • oöverträffade slitstyrka
 • låga dragkraftsbehov

Plogkroppar av unikt stål.

Kverneland teknologi: 12 timmars specialvärmebehandling ger:

 • optimal slitstyrka (hård som diamant)
 • nödvändig flexibilitet för att stå emot stötar

Plogkropp 8 – "universalplogkroppen"
passar de flesta jordar
bra nervändning av restmaterial
lätt att dra
Djup: 15-30 cm (6-12”)
Bredd: 30-55 cm (12-22”)

Plogkropp 9 – "plogkroppen för djup plöjning" 
för styva jordar och djupare plöjning
välvända och välpackade tiltor
lätt att dra
Djup: 15-35 cm (6-14”)
Bredd: 30-55 cm (12-22”)

Plogkropp 14 – "plogkroppen utan fäste"
plastvändskiva
för vidhäftande jordar utan steninblandning
bra sönderdelning
bred fårbotten
längre livslängd i ickeslipande jordar
Djup: 15-35 cm (6-14”)
Bredd: 30-55 cm (12-22”)

Plogkropp 28 – "Plogkroppen för breda traktorhjul"
passar alla jordtyper; även ännu tyngre jordar än plogkropp 8
mycket breda fåror som passar traktordäck upp till 710 mm
bra vändningsegenskaper och välpackade tiltor
enkel att dra
Djup: 15-30 cm (6-12”)
Bredd: 30-55 cm (12-22”)
 
Plogkropp 30 – "spaltvändskivan"
för vidhäftande-steniga jordar
passar tyngre jordar
utmärkt sönderdelning
bred fårbotten
Djup: 20-35 cm (8-14”)
Bredd: 30-55 cm (12-22”)

Värmebehandling

Kvernelands värmebehandlingsteknologi:

 • Mer än 130 års erfarenhet
 • Stål som står emot de tuffaste utmaningar
 • Bästa korrelation robusthet/vikt på marknaden
 • För att uppnå motsvarande kvalitet, måste konkurrenten använda mer stål och får tyngre plog, snabbare förslitning och sämre plöjningsegenskaper

Kvernelandstålet:

 • Fördelarna du får med lägre vikt:
  lättare att dra/lägre bränsleförbrukning/lägre lyftkraftsbehov/minskad förslitning och traktorpåverkan/mer ekonomiskt...
 • Fördelarna du får med högre slitstyrka:
  färre materialbrott/lägre underhållsbehov/lägre behov av rotation på slitdelar/tidsbesparande/högsta andra handsvärde på plogen/längre livslängd på plogen/mer ekonomiskt...

Vi vet att problem alltid uppstår när du använder din plog, när du bara måste bli färdig!

Men med en plog från Kverneland kan du plöja vidare i lugn och ro!

Mer info: Kverneland Teknologi