Varför plöjning?

Vissa kanske frågar sig varför plöjning?Ur en neutral synvinkel kan vi svara på följande genom att kombinera jordbrukarnas erfarenheter och rekommendationer.

Vissa kanske frågar sig varför plöjning?

Ur en neutral synvinkel kan vi svara på följande genom att kombinera empiriska erfarenheter och rekommendationer från jordbrukare:

Plöjning är en effektiv metod för att förbereda såbädden. Ogräs, sniglar och skadedjur kontrolleras. Restprodukterna hanteras. Jordhälsan kan förbättras.

Fördelarna med plöjning kan hanteras genom fyra faktorer:

Flexibilitet

 • Kompatibel med höst- och vårbruksrotationer, vilket minskar risken för vädervariationer. 
 • Lämplig för olika grödor och växelbruk.
 • Systemtillämpning för olika jordarter och uppföljande åtgärder.

Underhåll av jordstruktur

 • Förmåga att ta bort och förhindra kompakteringslager på olika djup vid behov.
 • Inkluderar restblandningen i den bearbetade jordprofilen, vilket minskar risken för begränsande lager.
 • Ger full inversion och fördelning av jordaggregat för fukt, syre, näringsämnen och rotövergång genom den bearbetade profilen.

Effektivitet

 • Mer i rätt tid med inställningar som passar jordtyper och förhållanden (Variomat gör det möjligt att justera arbetsbredden beroende på jordförhållandena).
 • Låg kostnad för etablering av grödor. System med endast 2 överfarter när förhållandena tillåter det.
 • Förarvänlig för drift dygnet runt
 • Uppfyller den ökade efterfrågan på variation i arbetsdjup, särskilt vid grunt arbete. Detta innebär att man måste hantera hela arbetsbredden vid plöjning.

Miljö

 • Minskar risken för erosion och trafikpackning när den används tillsammans med en packare (Packomat eller Kverneland packare). 2 åtgärder i endast 1 passage.
 • Fullständig nedgrävning av ogräs inom arbetsdjupet i jorden vilket minskar användningen av kemikalier.
 • Kan vara fördelaktigt i ekologiska system - inarbetning av täckgrödor.
 • Förbättrad bekämpning av ogräs och skadedjur i systemrotationer.

Det finns mycket att säga. Jordbrukarnas erfarenheter är lika viktiga. Vi har frågat dem varför plöjning? Varför plöja med Kverneland?

Här är är någrasvar från en lantbrukare i sydvästra Norge..