SpotSpray; spruta bara när det behövs

Öka miljöskyddet genom att bara spruta när det behövs med den nya SpotSpray-applikationen på IsoMatch Tellus-terminalen i kombination med Kverneland-sprutan!

Optimalt skydd för grödor

Variable Rate Application (VRA) har redan använts i flera år för att anpassa doseringen av en såmaskin, spridare eller spruta till specifika områden på fältet. VRA-receptkartor kan skapas utifrån bilder från en drönare eller ett flygplan eller satellitbilder (t.ex. MyDataPlant). Mer exakt tillämpning och miljöskydd krävs i allt högre grad av lokala myndigheter och lagstiftning. Kverneland går nu ett steg längre med applikationen SpotSpray som bygger på receptkartor med nolltappning.

Med SpotSpray kan man spara kostnader genom att minska mängden sprutmedel som ska användas och bevara friska grödor från onödig behandling. Detta innebär också mindre skador på grödan.

Baserat på en fördefinierad receptkarta, som kan göras på samma sätt som VRA-kartan, stängs sprutan av och på. Detta görs baserat på de fördefinierade sektionerna i styrterminalen och kan även göras med normala sektionsventiler på sprutan. Endast angivna platser besprutas, vilket är särskilt användbart när man riktar in sig på ogräsfläckar, tistlar, våta områden, områden som inte grottats och områden med markproblem.

En annan fördel är att det är lätt att se exakt hur mycket sprutvätska som behövs i sprutan, baserat på fläckarnas yta i VRA-kartan. Kapaciteten ökar också eftersom fler hektar eller fält kan täckas med en tank med sprutvätska.

Med en relativt liten investering i SpotSpray-licensen på IsoMatch Tellus-terminalen är avkastningen på investeringen hög tack vare att man sparar tid och pengar. I och med detta blir spotsprayning tillgängligt för alla jordbrukare och entreprenörer.

Exempel - Julgran

Som ett budskap i slutet av året skapade vi en symbol för att önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

På ett fält på 340x460 meter skapade vi en julgran genom att sprutning endast sker när det behövs med den självgående iXdrive-sprutan från Kverneland.

En .GIF-fil skapades och överfördes till en uppgiftskarta för IsoMatch Tellus Terminal. I det här fallet vet sprutan exakt på vilken plats den ska sprutas och på vilken plats den inte ska sprutas

 

20 december 2021