Kvernelands sprutprogram - bygger på gedigen erfarenhet och är redo för framtiden

Kverneland har varit en av pionjärerna inom utveckling av sprutor i mer än 50 år.

Kverneland har varit en av pionjärerna inom utveckling av sprutor i mer än 50 år. Företaget har byggt upp erfarenhet under dessa år, med tidigt fokus på miljö, ISOBUS-kompatibilitet och elektronik. I dag har Kverneland ett nytt och högteknologiskt, komplett sprutprogram tillgängligt, inklusive frontmonterade, bakmonterade, dragna och självgående sprutor som uppfyller kraven på sprutning, eftersom varje gröda förtjänar bästa möjliga vård..

Exakt, enkel och kostnadseffektiv sprutning

Kvernelands sprutor utvecklas i nära samarbete med jordbrukarna som en av de viktigaste intressenterna och är därför utformade för exakt, enkel och kostnadseffektiv sprutning. Hög precision vid sprutning är en viktig faktor. Kvernelands sprutteknik garanterar att sprutarbetet utförs med högsta möjliga effektivitet. Våra egenutvecklade elektroniska lösningar är ett exempel som hjälper föraren att maximera sin produktion, men som ändå håller nya funktioner enkla att arbeta med. Det garanterar en minskning av avfallet, en minskning av insatskostnaderna och en minimering av miljöpåverkan.

Intern utveckling av elektroniska lösningar
Kverneland sprutelektronik erbjuder ett brett utbud av kontroller som kan passa varje lantbrukares behov. Kvernelands hela sprutprogram (utom den monterade iXter A-spruta) kan levereras som ISOBUS-kompatibla sprutor, vilket innebär att de enkelt kan kopplas in och kopplas ihop med vilken AEF-certifierad terminal som helst. Kvernelands sprutor är utvecklade för optimalt växtskydd med fokus på miljön. Särskilda funktioner gör att sprutorna är lätta att fylla exakt och rengöra noggrant för att spara kostnader och samtidigt minimera miljöpåverkan. Vi är redo för framtiden!