Kverneland Exacta-CL EW

Den perfekta vågcellspridare för den mindre till mellanstora växtodlaren.

Kverneland Exacta-CL EW tallriksspridare är en ISOBUS-kompatibel vågcellsspridare och har en arbetsbredd mellan 10 och 28 meter. Detta med en behållarvolym mellan 1 100 och 2 000 kg. Denna tallriksspridare är utrustad med ett vågsystem med automatisk kalibrering för automatisk justering av givan under extrema förhållanden som svår terrängen och i kuperade förhållanden.

Exacta-CL EW är utrustad med en enda vågcell på 10 ton. Detta i kombination med referenssensor som automatiskt korrigerar beräkningarna för sluttningar eller stötar. Vågsystemet med automatisk kalibrering jämför det faktiska gödningsflödet med det förväntade gödningsflödet och justerar doseringen automatiskt om avvikelser inträffar. Denna funktion hjälper till att förhindra över- och underdosering vilket kommer att resultera i bättre avkastning och besparing av gödning. Det finns också möjlighet att använda vänster / höger variabel hastighet, med denna funktion kan två gödningshastigheter appliceras i ett pass.

Basic Section Control

För att maximera din produktion finns det möjlighet att få Basic Section Control-mjukvara på Exacta-CL EW vågcellsspridare. Antalet sektioner kommer att ökas från 2 breda sektioner (vänster och höger) till max 8 mindre sektioner (på 4 meter breda). Spridaren är utrustad med ett elektriskt ställdon på varje spridningsskiva för att kontrollera appliceringshastigheten för att ge maximalt utnyttjande av näringsämnen till gräset eller grödorna. Den grundläggande sektionsstyrprogramvaran justerar doseringssystemet med ett GPS-positioneringssystem för att optimera överlappning och täckning med ett minimum över- och underdosering. Detta ger en bättre avkastning och en minskning av kostnaderna.