Effektiva jordbrukssystem och lönsamma lösningar

Mervärde till ditt företag

Att välja det mest effektiva skördesystemet handlar om att planera och behålla överblicken - att börja med slutet.

Säsongseffekter, såsom fältförhållanden, förändrad skördeintensitet under säsongen och - i synnerhet - vädret, kräver ett flexibelt skördesystem som snabbt kan anpassas till de förhållanden som råder i dag.

Du behöver kapacitet för att få jobbet gjort i tid under en torrperiod, innan vädret förändras igen. Ett anpassningsbart system av redskap som kompletterar varandra är absolut nödvändigt för att göra hela skördeprocessen så effektiv och exakt som möjligt.