Effektiv stubbkultivering

Effektiv stubbearbetning med Kvernelands tallrikskultivator Qualidisc Pro.

Grund stubbearbetning med tallrikar ger minimal markstörning, skyddar den naturliga markstrukturen, undviker erosion och stöder den biologiska mångfalden. Effektiv stubbearbetning spelar därför en viktig roll för mekanisk ogräsbekämpning och ökad hållbarhet.

Kverneland Qualidisc erbjuder kraftfull och effektiv prestanda vid höga arbetshastigheter på 18-20 km/h. Den starka tallrikssektionen garanterar god genomskärning, djupare bearbetning och utmärkt klippkvalitet i kombination med enkla justeringar och minimala underhållskostnader.

Kverneland Qualidisc bearbetar ogräs och frön en intensiv blandning för att främja deras groning för en effektivare efterbehandling. En jämn inblandning av halmen är en nyckelfaktor för fröets groning. Därför har Kverneland konstruerat Qualidisc Pro för att uppfylla dessa krav, men också för att erbjuda lantbrukaren en mångsidig maskin som är redo för både grunda och djupare bearbetningar.