Kverneland Exacta TLX GEOSPREAD

Spridning med hög hastighet.

Spridning med hög hastighet

Kverneland Exacta TLX GEOSPREAD har nästan samma specifikationer som Exacta TL GEOSPREAD, men kommer med nykonstruerat CentreFlow-system. 8 kapacitetsvingar på varje tallrik ger perfekt överlapp, oavsett hur snabbt du kör. 1m sektioner, 4 vågceller och referenssensor gör att maskinen klarar höghastighets-spridning under alla förhållanden. Exacta TLX GEOSPREAD är ISOBUS-kompatibel och AEF-certifierad. Du kan hantera spridaren med IsoMatch Tellus PRO eller IsoMatch Tellus GO+ eller en ISOBUS-kompatibel traktorterminal.

Fördelarna

 • CentreFlow spridningssystem med hög hastighet
 • Heltautomatiskt vågsystem med unik referenssensor
 • Unikt GEOSPREAD-system med två aktuatorer på varje tallrik
 • ISOBUS 11783-kompatibel - plug & play
 • Använd gärna i kombination med mjukvaran IsoMatch GEOCONTROL för maximal kontroll och effektivitet
 • MULTIRATE för flera givor inom arbetsbredden

Tekniska specifikationer

Exacta TLX GEOSPREAD

TLX GEOSPREAD

1875

TLX GEOSPREAD

2550

TLX GEOSPREAD

 3225

TLX GEOSPREAD

 3900

Behållarkapacitet (l) 1875 2550 3225 3900
Påfyllnadshöjd (cm) 123 142 161 180
Bredd (cm) 290 290 290 290
Påfyllnadsbredd  (cm) 284 284 284 284
Tomvikt (kg) 705 735 765 795
Spridningsbredd (m) 24-45 24-45 24-45 24-45
Kapacitet(kg/min) 10-540 10-540 10-540 10-540

* Beroende på vingar, samt typ av gödning.

GEOSPREAD

När du kör IsoMatch GEOCONTROL utöver GEOSPREAD kan du ställa in Exacta CL, TL och TLX GEOSPREAD mer exakt. Arbetsbredden justeras automatiskt för att passa överlappningen och täckningen med hjälp av ett GPS-positioneringssystem. Till exempel, när du kör i en kil eller ett oregelbundet fält, kommer GEOSPREAD att börja minska arbetsbredden steg för steg. GEOSPREAD använder sektionsstyrningsfunktionen för IsoMatch GEOCONTROL-programvaran som finns i IsoMatch Tellus PRO eller IsoMatch Tellus GO + -terminalen. Spridarens arbetsbredd är uppdelad i minst 1 meters sektioner (max 45 sektioner på TLX GEOSPREAD, max 54 sektioner på TL GEOSPREAD och max. 33 sektioner på CL GEOSPREAD). Spridningsbredden justeras inte bara, appliceringshastigheten (kg / min) justeras också automatiskt för att matcha den reviderade spridningsbredden. Denna unika kombination av arbetsbredd och appliceringshastighetsjustering gör GEOSPREAD-systemet extremt exakt, med minimalt inflytande på spridningsmönsterets variationskoefficient. 

Fördelarna:

 • Snabb och effektiv spridning tack vare de elektriska ställdonen som är direkt anslutna till utsläppspunkten.
 • Stabilt varvavtal på tallrikarna tillsammans med ett centralt nedsläpp bibehåller spridningsbilden även i kuperade fält.
 • Användarvänlig - du behöver inte kliva ur traktorn för att justera arbetsbredden.
 • 100% ISOBUS kompatibel ger möjligheter
 • Arbetsbreddens 1-meterssektioner kan ändras till inifrån-ut eller utifrån-in för att minimera överlappning.

För mer information om Kvernelands iM FARMING koncept, läs här: http://se.kverneland.com/iM-FARMING

CentreFlow spridningssystem

 • Ingen påverkar, ingen fragmentering, inget damm: Centrifugalspridaren har ett neutralt nedsläpp. Mjuk acceleration och centrifugalkraft accelererar upp konstgödningskornen till tillrikarnas hastighet innan de når spridarvingarna.
 • Spridningsbild: Dubbel överlappning gör att spridningsbilden blir oöverträfflig. 8 vingar per tallrik gör att man får ett jämnt flöde av konstgödningen. Det är viktigt vid hög kapacitet på fältet.
 • Minimal vindinverkan och maximal tolerans: Plana tallrikar ger en horisontal och symmetrisk spridningsbild.
 • Konsekvent spridningsmönster: 8 stora vingar tillåter en jämn spridning från 9 meter upp till 54 meter i ett spridningsmönster med dubbel överlappning.
 • Garanterad noggrannhet även i sluttning. Även i sluttningar kommer gödningsmedlet alltid i kontakt med spridarvingarna vid samma punkt. De färdas med hela vingens längd innan de sprids, oavsett lutning.

Unikt system med vågceller + referenssensor

 • Kontinuerlig dynamisk "online-kalibrering" med högfrekvent kommunikationssignal.
 • Kvernelands unika teknik med referenssensorn ger dig stora fördelar:
  - Referenssensorn kompenserar snedbelastning på vågcellerna. Utan denna kompenasation blir resultatet en negativ inverkan vid kalibreringen.
  - Referenssensorn bidrar till ytterst noggrann spridning även i kuperade fält.
  - Referenssensorn garanterar absolut noggrannhet, därför att varje kilo räknas!
 • Vågceller i kombination med den unika referenssensorn:
  - Autokalibrering och kontinuerlig vägning
  - Automatisk korrigering av mätvärden vid sidolut
  - Automatiskt hastighetsdoseringssystem
  - Inget kalibreringstest behövs
 • Högsta noggrannhet i alla förhållanden: En jämn spridningskvalité garanteras! Spara kostnader och öka kvaliteten på skörden!

Enkel inställning och justering

Exacta EL styrs med hydraulik.

Arbetsbredden bestäms av vingarnas längd. De 4 vingarna kan enkelt avmonteras, även vid test av statisk kalibrering.

Justering av gödningsgiva är lättillgänglig vid kalibreringsläget.

Lösningen för den mest optimala spridningen ligger i att på bästa sätt matcha kvaliteten på gödningsmedlet och litervikten med spridartabellen. CentreFlow's checklista hjälper dig att säkerställa noggrannheten varje gång, och i alla förhållanden.
1. Välj typ av gödningsmedel
2. Bestäm granulatstorleken och fördelningen
3. Bestäm litervikt

Mer att läsa om de senaste testresultaten finner du här: www.kvernelandspreadingcharts.com.
Nu kan du ladda ned spridartabellen via 
Google Play Store eller App store!

Spridning vid fältkanter

Kverneland erbjuder ExactLine system eller manuell/hydraulisk kantspridningsplåt för att sprida gödning vid fältkanter. ExactLine kan noggrant ställas in oberoende av vilken typ av gödning som används och justeras för alla arbetsbredder. Inställningen styrs hydrauliskt från förarplatsen, så du behöver inte kliva ur traktorhytten.  På Exacta HL, TL och TLX kan ExactLine monteras spridarens vänstra och högra sida.

Vid ensidig kantspridning körs traktorn cirka 2 meter från fältkanten.

Med kantspridning i samband med körspår, kör traktorn i det första spåret och sprider mot fältkanten. Avståndet till kanten är hälften av arbetsbredden.

Kantspridningsindikatorn "Border Spreading Indicator (BSI)", indikerar vilken kantspridning som är aktiv.

AutosetApp

Med AutosetApp finns alltid de senaste inställningarna tillgängliga för din spridare. AutosetApp är ett program anpassat till din IsoMatch Tellus PRO eller IsoMatch Tellus GO+ terminal. AutosetApp är installerad som standardprogram i din IsoMatch Tellus PROs GEOCONTROL. Denna App sammankopplar terminalen direkt till GEOSPREAD vågcellsspridaren och den kommer automatiskt att justera spridaren enligt inställningarna från spridartabellen. AutosetApp fungerar också i kombination med CL-EW och TL, med undantaget att utsläppspunkten justeras manuellt.

Kvernelands databas för gödningsmedel med de mest aktuella spridningstabellerna är alltid tillgängliga att ladda ned från Internet. AutosetApp kan anslutas till databasen på två olika sätt. Så fort det finns ett WIFI datanät tillgängligt kan du ansluta till onlinedatabasen via en trådlös USB adapter, eller ladda ned informationen till ett USB minne från www.kvernelandspreadingcharts.com Anslut sedan USB minnet till terminalen och all information förs över till din IsoMatch Tellus PRO eller IsoMatch Tellus GO+.

För mer information om Kvernelands koncept iM FARMING, besök: https://se.kverneland.com/iM-FARMING

Standardutrustning - Tillval

 • Exacta HL/TL (X) spridarna kan monteras på ett dragredskap.
 • Hydrauldrift som tillval HL/TL (GEOSPREAD).
 • Lättmonterade aluminiumförhöjningar finns som tillval för att utöka behållarvolymen.
 • Lättmonterat skyddskapell finns som tillval.
 • Frånkoppling av drivning till tallrikarna, för att sprida på halva arbetsbredden, finns som tillval.
 • För att garantera ett jämnt flöde vid spridning av små mängder är EasySet systemet utrustat med lågdoseringsutrustning.
 • Två konformade och extra kraftiga behållarsåll är standardutrustning på Exacta HL/TL spridarna.
 • Centralt placerad växellåda med två ingående axlar för högt eller lågt varvtal på spridartallrikarna är standardutrustning på HL/CL/TL/EW spridarna.
 • Tömningsluckor för att enklare få ut det sista av gödningsmedlet finns som tillval.
 • Kalibreringbehållare, förenklar vid kalibreringen och finns som tillval.
 • Ett ljuspaket med LED belysning (lågenergilampor) finns som tillval för EL, CL och CL-EW. För HL, TL och TL GEOSPREAD är ljuspaketet standardutrustning.
 • Stänkskärmar är tillval.

iM FARMING

Smart efficient easy farming

ISOBUS

When deciding what equipment to purchase, it is not always easy to find the optimal solution in the broad market offering of today. Technology is developing fast and tractors and implements are more and more equipped with high tech electronics. We understand this complexity and are committed to provide you with easy farming solutions. Therefore these cost-efficient ISOBUS Universal Terminals, IsoMatch Tellus PRO and IsoMatch Tellus GO+ are made for easy machine control and efficient farming.

More about ISOBUS Universal Terminals >

Compatibility-Check-jpg-g4o4jih263

IsoMatch Tellus PRO

With its advanced hardware and software features, the IsoMatch Tellus PRO provides the optimal precision farming solution for an all-in-one control system inside your tractor cab.

IsoMatch Tellus PRO is the centre for connecting all ISOBUS machines and a platform for running precision farming applications. It offers everything a farmer needs to get the maximum out of his machines and crops, as well as cost savings in fertiliser, chemicals and seeds by using automatic section control and variable rate control. With the unique dual screen functionality it gives the farmer the opportunity to view and control two machines and processes simultaneously.

More about the Tellus Pro >

IsoMatch Tellus GO+

Work easy. Be in control.

Tellus GO+ is especially developed for controlling the machine in a simple way. The farmer is in full control of the machine in exactly the way he wants. Easy set up the machine with the soft keys via the 7-inch touch screen. And, optimal control while driving, just use the hard keys and rotary switch. Controlling the implement has never been so easy.

This can be you your first step into Precision Farming
IsoMatch Tellus GO+ makes it easy to control any ISOBUS machine from your tractor cab. IsoMatch GEOCONTROL enables you to achieve higher yields, lower costs and do your work with less hassle. This licence key is divided in two parts, Section Control and Variable Rate Control, which are available from the IsoMatch Shop. Now you can buy the specific functionality that you need.

More about IsoMatch Tellus GO+ >

IsoMatch InLine

With manual guidance you are perfectly on track.

The IsoMatch InLine is a light bar which allows easy manual guidance. It is the perfect assistant to get you as close as possible to your desired A-B line. Mounted in the line of sight, you can easily see the distance from the A-B line and to which direction you should steer for the ideal position. The display of the IsoMatch InLine also displays the status of the machine sections, which adds more comfort of use. The LEDs can be dimmed for night operation.

SMART   
Distance to A-B line with LED indication and a numeric display

EFFICIENT 
Manual guidance in combination with IsoMatch GEOCONTROL 

EASY           
Displays status of machine sections

IsoMatch_InLine_leds

IsoMatch Global 2

The essential accessory for IsoMatch GEOCONTROL.

The IsoMatch Global 2 is the GPS antenna, with DGPS accuracy, in the IsoMatch product range. It enables satellite navigation for site-specific section control, variable rate application, manual guidance and field registration.

SMART
Allows manual guidance, automatic section control and variable rate in combination with IsoMatch GEOCONTROL

EFFICIENT
DGPS accuracy without additional subscription fees

EASY
Easy to fit with mounting brackets included

IsoMatch Global 2png

IsoMatch Wireless

Connect to a local wireless network on your IsoMatch Tellus.

IsoMatch Wireless (USB-stick) is complementary to the IsoMatch Tellus and makes it easy to connect to a local wireless network, such as your phone’s hot-spot, home network etc.
No additional costs of an internet service provider. When connected via the IsoMatch Wireless you can browse the internet, view the weather, Gmail, Google, etc.

More about IsoMatch Wireless >

IsoMatch_Wireless

IsoMatch Eye

The IsoMatch Eye is the camera option in the IsoMatch product range.

IsoMatch Eye is a camera that has been developed for use with our sophisticated IsoMatch Tellus GO+ and IsoMatch Tellus PRO dual screen terminal. The IsoMatch Eye is switchable from rear view to standard view.
It gives you full control and overview of entire machine operation during day and night, because of its night vision by integrated LED’s. This increases the safety e.g. when reversing the machine or manoeuvring around obstructions.

SMART
Changeable from rear view to standard view

EFFICIENT
Full control and overview of entire machine operation

EASY
Night vision by integrated LED’s

IsoMatch MultiEye

IsoMatch MultiEye is an accessory for connecting multiple cameras to the IsoMatch Universal Terminals.

With the IsoMatch MultiEye you can connect multiple cameras to the IsoMatch Tellus or IsoMatch Tellus GO+ Terminal. You can easily switch between the cameras without the need for an additional screen in you tractor cabin. It gives you full control and overview of the entire machine operation during day and night, because of its night vision by integrated LED’s. This increases the safety when reversing the machine or manoeuvring around obstructions.

SMART
You can connect up to four IsoMatch Eye cameras and easily switch between the cameras with the remote control box which is standard included.

EFFICIENT
Full control and overview of entire machine operation from every side you want.

EASY
Night vision by integrated LED’s which increases the safety when reversing the machine or manoeuvring around obstructions.

IsoMatch GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL is an additional software application within the IsoMatch Tellus and IsoMatch Tellus GO+ that helps you to control all ISOBUS compatible Kverneland Group machines such as sprayers, spreaders and seeders! Combined with a GPS receiver it fulfils the future needs in terms of easy, smart and efficient farming.

 • Section control: Automatic switching on and off implement sections on headlands, boundaries and already covered areas to minimise overlap.
 • Variable rate control: Automatically adjusts the implement application rate based on input from the field prescription.
 • Documentation: Saves all operational job data and field maps for exchange via USB to farm management information systems.
 • Manual guidance: Advised driving position using guidance lines in the field and on headlands. Smart boundary recording: independent from the working width, even without any implement corrected. Boundary shrinking: create new inner boundaries by setting the desired width of the headland. Manual guidance for all operations, includes non-electric or non-ISOBUS implements.

IsoMatch GEOCONTROL - The Advantages

 • Easy and comfort of operation, due to not having to manually switch on or off sections or change the application rate. You can focus 100% on driving in the field.
 • More efficient work and avoiding overlap leads to cost savings of 5-10% on fertiliser. Better growing conditions and increased yield.
 • With IsoMatch GEOCONTROL, working at night becomes very easy. IsoMatch GEOCONTROL reduces the workload considerably.

For further information regarding our iM FARMING concept go to https://ien.kverneland.com/iM-FARMING