Kverneland a-drill

Pneumatisk såmaskin integrerad på stubbkultivatorer eller tallriksharvar för att etablera täckgrödor under stubbbearbetning.

EU's nitratdirektiv syftar till att skydda vattenresurser som klassas som sårbara med 50 mg nitrat/l. En av åtgärderna för att undvika nitratutlakning till vattenkällan är att jorden systematiskt täcks av vegetation under hösten. Detta absorberar kväve från marken och luften och omvandlar det till organiska kväveföreningar. Täcket frigör sedan kväve till nästa gröda (1/3), vilket förbättrar markstrukturen och skyddar den mot erosion.

Kverneland a-drill har utformats för att på effektivast möjliga sätt etablera dessa täckgrödor under stubbbearbetning till lägsta möjliga kostnad.

Två modeller finns tillgängliga beroende på utsädesmängd/ha och maskinens effekt:
Kverneland a-drill 200 (200l) används för ganska små utsädesmängder medan Kverneland a-drill 500 (500l) är att föredra för högre utsädesmängder (25 till 50 kg/ha - blandning av frön, gräs osv.). Båda modellerna har 8 utlopp som sprider flödet av frön jämnt över arbetsbredden. Dessutom kan de också användas för att etablera raps eller en blandning av frön med olika diametrar (baljväxter, korsblommiga växter, ...).
a-drill 200 och 500 l kan utrustas med två typer av fläktar: elektriska som rekommenderas för små frön och som tillåter utsädesmängder på 4 kg/min eller hydrauliska för utsädesmängder på upp till 14 kg/min.

Fördelarna:

 • Precision och hög arbetsinsats.
 • Utsädesmängden kan justeras från hytten, även under arbetet.
 • Ekonomisk etablering av grödan
 • Säker åtkomst via lastplattformen - CE-konform - och individuellt anpassad till det jordbearbetningsredskap som den monteras på.
 • Två olika kontrollboxar (standard och hastighetsreglering)
 • Fläktar anpassade till utsäde, arbetshastighet och bredd
 • Fröfördelningsrotorer för alla förhållanden

Tekniska specifikationer

  Behållarvolym Behållartyp Vikt utan stege och skydd
a-drill 200 200 liter plast 60kg
a-drill 500 500 liter stål 103kg

Såmaskiner för mellangrödor

Ett svar på nitratdirektivet.

EUs nitratdirektiv är till för att skydda känsligt vatten. En av åtgärderna för att undvika kväveläckage är att man täcker jorden med mellangröda under hösten. Det här skyddet absorberar nitrat från jorden och luften och konverterar det till organiskt kväve. Detta släpps sedan till nästa gröda (1/3), och förbättrar jordstrukturen och skyddar från erosion.

a-drill fläktar

a-drill kan utrustas med två typer av fläktar:

 • En elektrisk fläkt som rekommenderas för mindre fröer och utsädesmängd på upp till 4 kg/min (för en maskin 50 kg/ha - 4 m arbetsbredd vid 12 km/tim).
 • En hydraulisk fläkt för utsädesmängder på upp till 14 kg/min (100 kg/ha - 7 m arbetsbredd vid 12 km/tim). km/h for a 7m working width)

Utmatningsrotorer

a-drill 200 och 500 levereras med två typer av rotorer: en för småfrön, som raps, kål etc och en mellan-rotor för frön som gräs, solros med mera. Utmatningen är placerad ovanför rotorn och ger ett stadigt flöde. En borste, placerad vid rotorns bas styr flödet och förbättrar utplaceringen. För stora fröer som ärtor och bönor, rekommenderar Flexi-rotorn som kan hantera fröer med stor diameter.

Kontrollbox

Två kontrollboxar finns tillgängliga:

 • Version 1.2 vilket låter dig kontrollera rotorhastighet, fläkthastighet vid eldrift vilkt låter dig och on/off på rotor och fläkt.
 • Version 5.2 låter dig regulera utsädesmängd, hektar- och timräknare, självdiagnostik mm.