Kverneland a-drill

Luftsåmaskin integrerad på en kultivator, för snabb etablering av mellangrödor under jordbearbetningen.

Kverneland a-drill etablerar snabbt mellangrödor under jordbearbetningen till minimala kostnader.

Det finns två modeller av a-drill med 200 respektive 500 liters behållare. Båda modellerna har 8 utmatare för jämn sådd över hela arbetsbredden.

Fördelarna:

  • Exakt och hög kapacitet.
  • Utsädesmängd kan justeras under gång.
  • Ekonomisk etablering av gröda.
  • Två olika kontrollboxar (standard och varvtalsreglering)
  • Fläktar anpassade för typ av utsäde, hastighet och bredd.
  • Utmatningsrotorer för alla förhållanden.

Tekniska specifikationer

  Behållarvolym Behållartyp Vikt utan stege och skydd
a-drill 200 200 liter plast 60kg
a-drill 500 500 liter stål 103kg

Såmaskiner för mellangrödor

Ett svar på nitratdirektivet.

EUs nitratdirektiv är till för att skydda känsligt vatten. En av åtgärderna för att undvika kväveläckage är att man täcker jorden med mellangröda under hösten. Det här skyddet absorberar nitrat från jorden och luften och konverterar det till organiskt kväve. Detta släpps sedan till nästa gröda (1/3), och förbättrar jordstrukturen och skyddar från erosion.

a-drill fläktar

a-drill kan utrustas med två typer av fläktar:

  • En elektrisk fläkt som rekommenderas för mindre fröer och utsädesmängd på upp till 4 kg/min (för en maskin 50 kg/ha - 4 m arbetsbredd vid 12 km/tim).
  • En hydraulisk fläkt för utsädesmängder på upp till 14 kg/min (100 kg/ha - 7 m arbetsbredd vid 12 km/tim). km/h for a 7m working width)

Utmatningsrotorer

a-drill 200 och 500 levereras med två typer av rotorer: en för småfrön, som raps, kål etc och en mellan-rotor för frön som gräs, solros med mera. Utmatningen är placerad ovanför rotorn och ger ett stadigt flöde. En borste, placerad vid rotorns bas styr flödet och förbättrar utplaceringen. För stora fröer som ärtor och bönor, rekommenderar Flexi-rotorn som kan hantera fröer med stor diameter.

Kontrollbox

Två kontrollboxar finns tillgängliga:

  • Version 1.2 vilket låter dig kontrollera rotorhastighet, fläkthastighet vid eldrift vilkt låter dig och on/off på rotor och fläkt.
  • Version 5.2 låter dig regulera utsädesmängd, hektar- och timräknare, självdiagnostik mm.