Kverneland Packomat

perfekt såbädd medan du plöjer

Packomat® är en integrerad tiltpackare som monteras på plogen. Kombinationen är effektiv och miljövänlig. Ogräs bekämpas mekaniskt, antalet körningar minimeras och jordstrukturen återställs omedelbart. 
 

Fördelarna:

 • Kvernelands specialhärdade stål ger ett lätt men ändå robust redskap
 • Miljövänlig: mekanisk ogräskontroll
 • Tidsbesparande och kostnadseffektiv: reducerat antal överfarter
 • Oöverträffade testresultat utförda av oberoende institut i Holland och Tyskland jämfört med traditionellt bogserade packare
 • Mindre effektbehov krävs jämfört med behovet då traditionellt bogserade packare används efter traktorn
 • Minskat bränslebehov jämfört med vanliga packare 
 • Smidig: Packomat byter automatiskt sida när plogen vänds. 
 • Bra plogbalans: konstant balans mellan plogen och Packomat
 • Enkelt att justera, antingen manuellt eller hydrauliskt. 
 • Bästa sättet att få en tidig groning
 • På lätta och medelstyva jordar blir resultatet oftast så bra att sådd kan ske direkt utan vidare bearbetning
 • Minskar tiden för bearbetning av styva jordar avsevärt
 • Säker att transportera

 

Modeller 3 Skär 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 - 10 F Antal valsar
ED X X X         1
EG X X X         1
ES X X X         1
PW         X X X 2