Actiroll & Actiroll HD vältar

Mer än bara en vält

De bogserade vältarna Kverneland Actiroll och Actiroll HD är konstruerade för att ge optimala arbetsresultat under alla förhållanden, oavsett om det gäller att återpacka marken efter vintern eller att ge en packning efter sådden. Återpackningen ger högre kapillaritet i ytskiktet samtidigt som avdunstningen minskar då vältningen ger reducerad markyta.

Tack vare "Contoura-ystemet" följer varje vältsektion var för sig markens profil. Den exakta följsamheten ger en jämn viktfördelning över hela markytan såa tt hela den bearbetade ytan för samma packningsgrad.
Actirolls två starka fjädrar och Actiroll HD:s två hydraulcylindrar ger jämn viktfördelning mellan vältsektionerna. På Actiroll HD får också de båda hydraulcylindrarna stöd av pendlingsdärmande strypventiler. 

Fördelarna:

 • Såbäddsbearbetning från 6.3 till 16,3 meter
 • "Contoura": hydrauliskt viktöverföringssystem 
 • Kraftig ram
 • Säker transportering (max transportbredd 3 meter)
 • Stort antal olika ringar att välja mellan
 • Tillbehör som sladdplanka finns tillgängliga
Modell Arbetsbredd (m) Vikt (kg) Viktöverföring
Actiroll 6.3 / 7.6 / 8.3 / 9.3 2600-4750 Mek.
Actiroll HD 9.5 / 10.3 / 12.3 / 16.3 4260-10730 Hydr.
Actiroll HDC 10.3 / 12.3 5000-11300 Hydr.
Highlights

Välkonstruerad ram

 • Den starka och robusta ramen ger hög vikt per meter.
 • Kompakt konstruktion ger korta manövrar på vändtegen.
 • Den bakre positionen av mittsektionen tillåter korta svängar utan att skada grödan.
 • Den tunga ramen på Actiroll HDC kan utrustas med en utjämnande lamellplanka.
 • Tack vare Actirolls tunga konstruktion (758 kg/m jämfört med 524 kg på Actiroll HD 1230), har Actiroll HDC ett hydrauliskt säkerhetssystem som låter varje sektion undvika hinder.
 • För att öka vikten och för att plocka upp stenar kan sidosektionerna utrustas med stenlådor. Varje låda har en kapacitet på 150kg och töms under ihopfällning.
 • Starkt drag för säker transport.
 • Strong hitch for a safety transport. 
 • Robust ram på Actiroll:
  Mittsektion: 100x100x10 mm
  Vingsektion : 150x100x6 mm
 • Extra kraftig ram på Actiroll-HD
  Mittsektion : 100x100x10 mm + 80 x 80 x 10 mm
  Vingsektion : 150x100x10 mm
 • Mittsektionen är placerad baktill för att undvika att gräva upp ung gröda.

Contoura-systemet

 • Mekaniskt system för viktdistribution på Actiroll och hydrauliskt på Actiroll HD.
 • Homogen viktöverföring över hela arbetsbredden (33% på varje tallrikssektion istället för 25%/50%/25%).
 • Varje vältsektion arbetar oberoende för bästa jordkontakt över hela arbetsbredden.
 • Två fjädrar på varje förlängning för att jämnt överföra belastningen på vingsektionerna (Actiroll 6.30m-8.30m). På Actiroll 9.30m och Actiroll HD/HDC överförs belastningen hydrauliskt.

Stort utbud ringar

 • Den exceptionella stålkvalitet som används för ringarna låter oss att förlänga garantitiden till 3 år. De monteras på en värmebehandlad axel (ø 60mm) och hålls på varje sida med starka lager.
 • Ringmellanrummet justeras enkelt med distanser på varje sektion.

Cambridge ø 500/530 mm
Perfekt för att trycka ner unga plantor (för bättre kontakt med rötter och jord samt ökad upptagningsförmåga). Kan användas på nyplöjd jord (med clod board/lamellplank) eller redan bearbetad jord. Bra självrengöring.

Cambridge ø 550/570 mm (7.60 m - 12.30 m):
samma funktion med används på styvare leror

Crosskill ø 480 mm/530 mm (alla modeller) och tung Crosskill ø 550/600 mm på Actiroll HD endast
För jordkokor och steniga förhållanden. Bra självrengöring i våta jordar pga av skillnaden i ringdiameter.

Vågiga ø 500 mm
Perfekt för att trycka ner unga plantor (för bättre kontakt med rötter och jord samt ökad upptagningsförmåga). 
Plantorna bevaras tack vare att det är samma diameter över hela arbetsbredden och mindre aggresiv utformning av ringarna.
Mindre känslig för hastighet än Cambridge-valsen.

Raka ø500 mm
Perfekt för att trycka ner unga plantor (för bättre kontakt med rötter och jord samt ökad upptagningsförmåga) - på alla typer av jordar och för att återskapa ängar.

Clod Board

 • Med Clod Board / sladdplanka blir Actiroll ett aktivt jordbearbetningsredskap, som kan kombinera utjämning och krossning i en överfart, tack vare krosspinnarnas höga vibration.
 • Krossplankans position kan justeras hydrauliskt inifrån traktorhytten. När man vältar vintergröda eller call, kan Clod Board enkelt ställas i off-position.

Säker transport

 • Vingsektionerna låses mekaniskt. De låser också cylindern till transportburen för högsta säkerhet. Actiroll HD/HDC är mycket smidiga i transport tack vara deras låga tyngdpunkt.
 • Transportbredd mellan 2.50m och 3.00m beroende på ringarnas diamater.
 • Kompakt maskin med god manövrering.