Kverneland Packomat

Packomat® är en integrerad tiltpackare som monteras på plogen. Kombinationen är effektiv och miljövänlig. Ogräs bekämpas mekaniskt, antalet körningar minimeras och jordstrukturen återställs omedelbart. 
 

Fördelarna:

 • Kvernelands specialhärdade stål ger ett lätt men ändå robust redskap
 • Miljövänlig: mekanisk ogräskontroll
 • Tidsbesparande och kostnadseffektiv: reducerat antal överfarter
 • Oöverträffade testresultat utförda av oberoende institut i Holland och Tyskland jämfört med traditionellt bogserade packare
 • Mindre effektbehov krävs jämfört med behovet då traditionellt bogserade packare används efter traktorn
 • Minskat bränslebehov jämfört med vanliga packare 
 • Smidig: Packomat byter automatiskt sida när plogen vänds. 
 • Bra plogbalans: konstant balans mellan plogen och Packomat
 • Enkelt att justera, antingen manuellt eller hydrauliskt. 
 • Bästa sättet att få en tidig groning
 • På lätta och medelstyva jordar blir resultatet oftast så bra att sådd kan ske direkt utan vidare bearbetning
 • Minskar tiden för bearbetning av styva jordar avsevärt
 • Säker att transportera

 

Modeller 3 Skär 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 - 10 F Antal valsar
ED X X X         1
EG X X X         1
ES X X X         1
PW         X X X 2
KV Packomat 7107.jpg
Video
Animation
Minskat bränslebehov jämfört med vanliga packare
Minskat bränslebehov jämfört med vanliga packare
Minskat bränslebehov jämfört med vanliga packare
Byter automatiskt sida när plogen vänds
Byter automatiskt sida när plogen vänds
Byter automatiskt sida när plogen vänds
Tidsbesparande och kostnadseffektiv med färre överfarter
Tidsbesparande och kostnadseffektiv med färre överfarter
Tidsbesparande och kostnadseffektiv med färre överfarter
Packomaten skivar jorden effektivt
Packomaten skivar jorden effektivt
Packomaten skivar jorden effektivt