Kverneland 3332 MT - 3332 MR - 3336 MT - 3336 MT Vario

Rallybils-teknik för slåtterkrossar

En ny serie burna slåtterkrossar från Kverneland med helt banbrytande koncept för avfjädringen. Klippaggregatet avfjädras med fyra avfjädringsarmar som ger aggregatet en oberoende anpassning till markens konturer.

Marktrycket justeras enkelt från traktorhytten hydrauliskt och det kan avläsas från en tryckskala på maskinen. Avjädringen har skyddet NonStop BreakAway över hela arbetsbredden, utan begränsningar på varken höger eller vänster sida. Det ger föraren sinnesro under arbetet.

 

Fördelarna

  • 3.20 och 3.60m arbetsbredd.
  • QuattroLink avfjädring med rallybilsteknik.
  • Flexibel avfjädring. Arbetsområde 700 mm - 400 mm upp, 300 mm ner.
  • Skyddet NonStop BreakAway över hela arbetsbredden.
  • Vario-version, med hydraulisk justering av överlappning över hela arbetsbredden.
  • Marktrycket är detsamma, även när överlappet ändras
  • Intergrerad parkeringsfot för vertikal förvaring.
  • Vertikal transportlösning.

Tekniska specifikationer:

  Arbetsbredd Antal tallrikar Bearbetning Justering överlapp
3332 MT 3.20 m 8 SemiSwing 150 mm mek.
3332 MR 3.20 m 8 Gummivalsar 150 mm mek.
3336 MT 3.60 9 SemiSwing 150 mm mek.
3336 MT Vario 3.60m SemiSwing stålfingrar 400 mm hydr.
KV_3336MTVARIO_017
Video
Animation
Mower conditioner with hydraulic adjustable working width to set optimum overlap with front mower.
Mower conditioner with hydraulic adjustable working width to set optimum overlap with front mower.
Mower conditioner with hydraulic adjustable working width to set optimum overlap with front mower.
Excellent cutting performance - 3 point mounted mower conditioner with 3.6m working width.
Excellent cutting performance - 3 point mounted mower conditioner with 3.6m working width.
Excellent cutting performance - 3 point mounted mower conditioner with 3.6m working width.
New unique QuattroLink suspension - excellent ground following.
New unique QuattroLink suspension - excellent ground following.
New unique QuattroLink suspension - excellent ground following.
Mower Conditioner with vertical transport position - excellent stability during high speed transport.
Mower Conditioner with vertical transport position - excellent stability during high speed transport.
Mower Conditioner with vertical transport position - excellent stability during high speed transport.


QuattroLink avfjädring

Rallybils-teknik på slåtterkrossar

Vad är det som gör avfjädringen QuattroLink unik? Klippaggregatet dras av fyra avfjädringsarmar som är monterade på en fixerad bärarm som låter aggregatet "sväva" oberoende över fältet, justera snabbt, noggrant och direkt efter markens konturer.

Inga kompromisser på Flexibilitet

Rörelsemönstret är extremt flexibelt med ett vertikalt arbetsområde på 700mm upp och ner samt ett tvärgående arbetsområde på 30°. Konceptet med 4 avfjädringsarmar ger konstant marktryck under arbetet.

Hur kan du dra nytta QuattroLink

Precis som med en rallybil, vill du har bättre följsamhet, möjligt att åka snabbare och omedelbart kunna anpassa sig efter fältförhållandena. Det här är de viktigaste fördelarna du kommer uppleva när du kör 3336MT. De fyra avfjädringsarmarna ger aggregatet en exceptionell flexibilitet i att anpassa sig efter krävande markförhållande - och ger möjlighet till högre hastigheter och ökad produktivitet.

KV_53100MT_023
Adaptation range of 400mm upwards and 300mm downwards
Adaptation range of 400mm upwards and 300mm downwards
Adaptation range of 400mm upwards and 300mm downwards
Transverse working range of 30°
Transverse working range of 30°
Transverse working range of 30°

Fullbredds BreakBack

Vårt system NonStop BreakBack blev precis lite bättre. Med avfjädringen QuattroLink skyddar det här systemet nu hela arbetsbredden, inklusive delen som är närmast traktorn. När man åker på ett hinder på fältet, skjutsa klippaggregatet bakåt och uppåt - och återgår sedan till arbetsposition.

kvern3336IMG_02650270breakback

Vario - fjädringsarm

Hydraulisk justering av överlapp

Kverneland 3336 MT Vario och 53100 MT Vario  har hydrauliska SideShift integrerat i bärarmen, vilket låter klippaggregaten flyttas 400mm. För att kunna anpassas efter ändrade fältförhållanden, är det justerbara överlappet konstruerat som en teleskoparm, direkt i fjädringen.

Alltid konstant marktryck

Under arbete är bärarmen alltid fast i förhållande till marken och låter klippaggregatet röra sitt fritt och kompensera mot ojämn terräng. Fjädringskonceptets verkliga fördel är att även om överlappet ändras, är marktrycket detsamma.

KV_3336MT_001
Easy setting of correct overlap
Easy setting of correct overlap
Easy setting of correct overlap

Effektiv vändtegsautomatik 3300

Kverneland 3300-serien har generös frigång över hela slåtterbalken, inklusive insidan. När klippaggregatet lyfts vid vändtegen tiltas bärarmen till en 10 gradig vinkel. Det är ger maskinen en frigång på minst 500mm över hela arbetsbredden. När den sedan sänks gör bärarmen att den sänks jämnt utan att någon del slår i marken.

KV_3336MTVARIO_005
Ample Ground Clearance
Ample Ground Clearance
Ample Ground Clearance
1 - High ground clearance of minimum 500mm
1 - High ground clearance of minimum 500mm
1 - High ground clearance of minimum 500mm
2 - The carrying arm is tilted back to bring the mowing unit into an even position before lowering the mowing unit.
2 - The carrying arm is tilted back to bring the mowing unit into an even position before lowering the mowing unit.
2 - The carrying arm is tilted back to bring the mowing unit into an even position before lowering the mowing unit.
3 - Mowing unit is lowered evenly onto the ground without one side touching the ground before the rest of the mower.
3 - Mowing unit is lowered evenly onto the ground without one side touching the ground before the rest of the mower.
3 - Mowing unit is lowered evenly onto the ground without one side touching the ground before the rest of the mower.

Transport och förvaring

Vertikal transportposition

För transport fälls maskinen upp kompakt bakom traktorn. Konstruktionen är gjord för att få jämn viktbalans och för att nå en transporthöjd under 4.00m.

Säker och minimal förvaring

Med det integrerade parkeringsstödet är förvaring av maskinen enkel och bekväm. Minimalt utrymme krävs för vinterförvaringen. Maskinen står stabilt på parkeringsstödet och har en totalhöjd på under 4.00m.

KV 5087 MN_025
Integrated parking device
Integrated parking device
Integrated parking device
Strong and sturdy parking feet
Strong and sturdy parking feet
Strong and sturdy parking feet

SemiSwing bearbetningsrotor

Ännu effektivare bearbetning

Den nya bearbetningsplåten kan justeras både framtill och baktill, för att anpassa intensiteten. Den främre delen justeras separat, för att passa grödans intensitet, även för massiv gröda, för att undvika blockage. Den bakre delen jsuteras för att tillse smidig och effektiv transport av gröda till strängar eller bredspridning.

Bearbetning med stålfingrar

Användandet av centrifugalkraften är vad som skiljer Kverneland SemiSwing från andra system. Den erbjuder aggressiv bearbetning och utmärkt skydd av bearbetningsfingrarna - praktiskt taget inget slitage. Under arbetet är bearbetningsfingrarna fixerade för bästa krosseffekt.

KvT_4300_0008.jpg
Conditioner plate can be adjusted at front and rear end.
Conditioner plate can be adjusted at front and rear end.
Conditioner plate can be adjusted at front and rear end.

Spridning och strängning

Strängplåtar expanderar automatiskt

Strängplåtarna expanderar automatiskt när de förs mot varandra för att få effektiv och exakt strängläggning.

Enkelt att ändra till bredsspridning

Det går snabbt att ändra från strängning till brespridning. Strängplåtarna flyttas åt sidan och FlipOvers bredspridnings-vingar vänds 180°. Det behövs inga verktyg.

KV_53100MT_027
FlipOver wide spreading
FlipOver wide spreading
FlipOver wide spreading
Easy setting of swath plates
Easy setting of swath plates
Easy setting of swath plates
Easy setting of swath plates
Easy setting of swath plates
Easy setting of swath plates