Kverneland 6716 - 6720 FlexiWrap

Kombipress - Kverneland 6716-6720 Flexkammarpress med integrerad inplastare, FlexiWrap.

Balens diameter från 0,60m upp till 1,65 och 2,00m

Kombipress

Nya Kverneland 6716-6720 FlexiWrap kombinerar hög baldensitet med snabb och säker balöverföring samt snabb dubbelsatellitinplastning. FlexiWrap är den optimala lösningen för dig som arbetar ensam.

Fördelar:

 • Helt ny patenterad nätmatning.
 • Integrerad lösning för pressning och plastning.
 • Flexkammarpress för baldiameter från 0,60 upp till 1,65/2,00m.
 • Balen rullar ur presskammaren till inplastarbordet.
 • Höghastighetsinplastning med två försträckarrullar - inplastningen avslutas alltid innan nästa bal kommer.
 • Låg arbetshöjd för skonsam avlastning av balar. Balvändare är standard.
 • Hållare för extra sträckfilm sänks hydrauliskt för enklare åtkomst.

Nyheter FlexiWrap (urval)

 • Ny ramkonstruktion för att kunna använda större hjul: Std: 560/45-R22.5. Tillval: 710/35-R22.5.
 • Ny dragbom med justerbar toppvinkel.
 • LED trafikbelysning.
 • Ny drivning av inplastarbordet, longlife kedjor och ny lagringar för kedjehjul.
 • Nyutvecklat säkrare låssystem för filmrullarna på försträckarna.
 • Rostfria lager i försträckarna – ökad livslängd.
 • Uppgraderad hydraulmotor för drivning av satelliterna, motor, lagring, broms och axel, alla kraftigare dimensionerat.
 • Integrerad verktygslåda på vänster sida, bak på maskinen.
 • EU godkännande:
 • Luftbromsar
 • Kommer även för duo-system hydrauliska bromsar.

Tekniska specifikationer:

  6716 FlexiWrap SC-14 6716 FlexiWrap SC-25 6720 FlexiWrap SC-14 6720 FlexiWrap SC-25
Balstorlek (m) 1.20 x 0.6-1.65 1.20 x 0.6-1.65 1.20 x 0.6-2.00 1.20 x 0.6-2.00
Balformation 5 remmar/3 valsar 5 remmar/3 valsar 5 remmar/3 valsar 5 remmar/3 valsar
Pick-Up (m) 2.20 2.20 2.20 2.20
Inmatningssystem SuperCut-14 SuperCut-25 SuperCut-14 SuperCut-25

PowerBind nätning

 • En av de snabbaste nätningarna som finns. Det här innebär minimal stopptid och maximal presstid.
 • Nätet kommer in rakt i balkammaren för att hålla nätet spänt under alla förhållanden.
 • Exakt och pålitlig nätmatning.
 • Inga störningar från ex. vind och gröda.
 • När balen är 90% klar flyttas matararmen framåt, redo för nätning. Ingen tid används för att plocka upp nätet.
 • Mycket låg lastningshöjd, för maximal komfort och för att spara tid. För att byta den tomma rullen fäller du bara ut hållaren och ersätter med en ny rulle.
 • PowerBind-nätningen tillåter nätet att överskrida balens bredd.

Intelligent Density 3D - Vägen till perfekta balar

Kverneland Intelligent Density 3D

 • Att justera balens densitet är viktigt för att nå bästa kvalitet. Särskilt viktigt blir det när balpressen används hela säsongen och i olika typer av grödor som halm, hö och ensilage. 
 • Intelligent Density 3D delar in balen i 3 separata zoner; kärna, mitt och kant.
 • För var och en av de 3 zonerna kan du välja diameter och tryck. På så vis skräddarsys balen så att den passar just dina önskemål.
 • Från kontrollboxen väljer du genom Intelligent Density 3D dina val för antingen halm, hö eller ensilage. Det är enkelt att skifta inställning för en annan typ av gröda vilket minskar risken för misstag.
 • Pressar du torrt halm och önskar tyngsta möjliga bal? Ställ in maximalt tryck på alla 3 zoner.
 • Pressar du hö? Ställ in trycket på en luftig kärna så att balen kan andas, öka sedan trycket mot de yttre lagren.
 • Pressar du blött ensilage? Minska trycket i kärnan och mittzonen.

FlexiWrap baltransport

 • När nätningen är klar flyttas inplastarbordet till balpressens baklucka, redo att ta emot balen.
 • När bakluckan öppnas placeras balen direkt på inplastarbordet.
 • Det här ger en väldigt säker baltransport, utan att riskera att balen rullar av inplastarbordet, inte ens vid ojämnt underlag.
 • När balen befinner sig på inplastarbordet flyttas den snabbt till satellitinplastaren och inplastning startar omedelbart.

FlexiWrap inplastarbord

 • Dubbel satellitinplastare med 2 försträckare och 4 drivremmar för snabb och stabil inplastning.
 • Inplastarbordet bär och roterar balen jämnt under inplastning utan att skada filmen.
 • Försträckarna jobbar snabbt, så inplastningen är klar innan nästa bal är redo.
 • Försträckarna sitter nära balen, för minimera luftintaget under filmen.
 • När balen är inplastad kan den lastas av automatiskt eller manuellt. Det manuella alternativet gör att balen kan lastas av på det lämpligaste stället, exempelvis i linje för att underlätta lastning.
 • Den låga placeringen av inplastarbordet gör att balen lastas av försiktigt. Kverneland FlexiWrap kan utrustas med balvändare. Balen lastas av försiktigt och ställs på högkant, där flest lager film finns.

2.2m bred pickup

 • 2,20 m bred pickup med låg inmatningshöjd för effektivt flöde.
 • 5 rader pickup-pinnar.
 • Dubbel kamkurva.
 • Pickup med två centrala stöd.
 • Pickup med låg inmatningshöjd.
 • Strängrulle som förpressar grödan är standard.
 • Den unika och kompakta pickupen håller hjulen inom balpressens totala bredd, vilket gör att de inte behöver avlägsnas vid transport.

Inmatning

PowerFeed inmatning

 • Imponerande inmatningkapacitet tack vare PowerFeed - som hanterar alla typ av gröda, under alla förhållanden.
 • Powerfeed rotorn med 13 rotorfingrar tvingar in materialet i balkammaren proaktivt för högre inmatningshastighet och -kapacitet och omedelbar start av pressning.

DropFloor underlättar vid stopp

 • Eventuella inmatningsstopp hanteras enkelt direkt via terminalen i hytten, utan några materialförluster tack vare Kverneland DropFloor.
 • Genom aktivering av DropFloor frigörs stoppet, och rotorn matar in materialet i presskammaren. Samtidigt som arbetet fortgår återställer du Drop Floor och fortsätter som vanligt.

Kraftig konstruktion

 • FlexiWrap kombinationspress är monterad på ett starkt och tåligt chassi.
 • Laster och vikter är jämt fördelade för att uppnå maximal stabilitet. Ett exempel är den låga placeringen av inplastarbordet.
 • Tandemaxeln med 500/50-R17 däck ger en mycket god stabilitet både vid fältarbete och vid vägtransport.