Kverneland Exacta CL

Exacta CL konstgödningsspridare är ledande i mellansegmentet. 

Kverneland Exacta CL har mediumstorlek med sprider upp till 28. Den kommer även med systemet CentreFlow som standard. Med 8 vingar per tallrik har de samma spridningskvalité som de större spridarna. 

Kverneland Exacta CL kan utrustas med de flesta tillval som de stora spridarna kan. Ex: aluminium-förhöjning, ExactLine kantspridning och LED-ljus.

Spridaren kontrolleras hydrauliskt eller elektrisk. Den elektriskt kontrollerade spridaren kan styras vid kontrollboxen Exacta Remote II.

Fördelarna:

 • CentreFlow spridarsystem
 • EasySet för snabb och enkel hantering
 • Kantspridning är lätt!
 • Standard- och valbara utrustningsalternativ för att passa just dina behov
 • Exacta Remote Control II för att kontrollera din Exacta CL från traktorhytten 

Dubbel garantitid!
Dubbla din garantitid, från 1 år till 2 år, genom att registrera din nya Kverneland Gödningsspridare på min.kverneland.se
Din återförsäljare kan berätta mer om detta fina erbjudande.

Tekniska Specifikationer

Exacta CL CL 1100 CL 1550 CL 2000
Behållarkapacitet (l) 1100 1550 2000
Påfyllningshöjd (cm) 100 119 138
Bredd (cm) 220 220 220
Påfyllningsbredd (cm) 214 214 214
Tomvikt (kg) 325 350 375
Spridarbredd (m) 10 - 24m (27/28)* 10 - 24m (27/28)* 10 - 24m (27/28)*
Output (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320

* Beroende på vingar, samt typ av gödning.

Highlights

CentreFlow spridningssystem

 • Ingen påverkar, ingen fragmentering, inget damm: Centrifugalspridaren har ett neutralt nedsläpp. Mjuk acceleration och centrifugalkraft accelererar upp konstgödningskornen till tillrikarnas hastighet innan de når spridarvingarna.
 • Spridningsbild: Dubbel överlappning gör att spridningsbilden blir oöverträfflig. 8 vingar per tallrik gör att man får ett jämnt flöde av konstgödningen. Det är viktigt vid hög kapacitet på fältet.
 • Minimal vindinverkan och maximal tolerans: Plana tallrikar ger en horisontal och symmetrisk spridningsbild.
 • Konsekvent spridningsmönster: 8 stora vingar tillåter en jämn spridning från 9 meter upp till 54 meter i ett spridningsmönster med dubbel överlappning.
 • Garanterad noggrannhet även i sluttning. Även i sluttningar kommer gödningsmedlet alltid i kontakt med spridarvingarna vid samma punkt. De färdas med hela vingens längd innan de sprids, oavsett lutning.

EasySet: Enkel inställning och justering

 • Den kompakta inställningspanelen EasySet ger en anmärkningsvärt förenklad inställning och noggrann justering och gödningsgiva med hjälp av tydliga reglage. Två hydrauliskt eller elektriskt manövrerade spjäll, var och en med tre doseringsöppningar, säkrar ett jämnt flöde från behållaren till spridrartallrikarna.
 • Kverneland´s utvecklings- och forskningsavdelning för gödningsspridare, har sin egen testhall för att säkerställa att kontinuerliga tester av gödningsspridarna utförs över hela året. Samtliga tester görs enligt de hårt reglerad internationell standard, och följer noggrant reglementen som finns på området.
 • De senaste testresultaten finner du här: www.kvernelandspreadingcharts.com.
  Nu kan du till och med ladda ned programmet till spridartabellen från Anderoid market.
 • Lösningen för den mest optimala spridningen ligger i att på bästa sätt matcha kvaliteten på gödningsmedlet och litervikten med spridartabellen. CentreFlow's checklista hjälper dig att säkerställa noggrannheten varje gång, och i alla förhållanden.
  1. Välj typ av gödningsmedel
  2. Bestäm granulatstorleken och fördelningen
  3. Bestäm litervikt

Mer att läsa om de senaste testresultaten finner du här: www.kvernelandspreadingcharts.com
Du kan ladda ned spridartabellen via 
Google Play Store eller App store!

Spridning vid fältkanter

Kverneland erbjuder ExactLine system eller manuell/hydraulisk kantspridningsplåt för att sprida gödning vid fältkanter. ExactLine kan noggrant ställas in oberoende av vilken typ av gödning som används och justeras för alla arbetsbredder. Inställningen styrs hydrauliskt från förarplatsen, så du behöver inte kliva ur traktorhytten.  På Exacta HL, TL och TLX kan ExactLine monteras spridarens vänstra och högra sida.

Vid ensidig kantspridning körs traktorn cirka 2 meter från fältkanten.

Med kantspridning i samband med körspår, kör traktorn i det första spåret och sprider mot fältkanten. Avståndet till kanten är hälften av arbetsbredden.

Kantspridningsindikatorn "Border Spreading Indicator (BSI)", indikerar vilken kantspridning som är aktiv.

Exacta Remote Control II

 • Med Exacta Remote II, kan du styra din spridare från traktorhytten!
 • Terminalen ger dig möjlighet att starta och stoppa arbetet, ställa in rätt utmatningsmängd, och att öka/minska mängden under körning. Maskinens senaste inställningar lagras i terminalens minne.
 • Spridartallrikarna kan stängas av oberoende av varandra för att minska arbetsbredden.