Kverneland Exacta CL GEOSPREAD

Kverneland Exacta CL GEOSPREAD är en perfekt spridare för växtodlare och professionella mjölkbönder. Med GEOSPREAD får du sektionskontroll med sektioner på endast 2m. Med upp till 14 sektioner och möjligheten att växla sektioner över mitten, blir det minimalt med onödigt överlapp. De 4 vågcellerna och referenssensorn på Kverneland Exacta GEOSPREAD är viktiga egenskaper eftersom noggrann vägning är viktig vid sektionskontroll.

Den totala fördelen av GEOSPREAD kombinerats med hastighetsrelaterad spridning och GEOPOINT vändtegsautomatik kan bli upp till 15%. Det här uppnås genom att spara gödsel och få bättre avkastning.

Kverneland Exacta CL GEOSPREAD är naturligtvis ISOBUS-kompatibel och AEF-certifierad. Den kan kontrolleras med IsoMatch Tellus, IsoMatch Tellus GO eller traktorns egen ISOBUS-terminal..

Fördelarna:

 • CentreFlow spridningssystem.
 • Helautomatiskt vågcellssystem med unik referenssensorteknik
 • Unikt GEOSPREAD-system med två aktuatorer på varje tallrik
 • ISOBUS 11783-kompatibel - plug & play
 • Använd gärna i kombination med mjukvaran IsoMatch GEOCONTROL

Tekniska specifikationer

Exacta CL GEOSPREAD 1100 1550 2000 2450
Behållarkapacitet (l) 1100 1550 2000 2450
Påfyllnadshöjd (cm) 108 127 146 165
Bredd (cm) 220 220 220 220
Påfyllnadsbredd (cm) 214 214 214 214
Tomvikt (kg) 450 475 495 520
Spridarbredd (m) 10 - 24 (27/30)* 10 - 24 (27/30)* 10 - 24 (27/30)* 10 - 24 (27/30)*
Output (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

 * Beroende på vingar, samt typ av gödning.

KV_Exacta CL GEOSPREAD_003
Video
Animation
Kverneland Exacta CL GEOSPREAD
Kverneland Exacta CL GEOSPREAD
Kverneland Exacta CL GEOSPREAD
Kverneland Exacta CL GEOSPREAD
Kverneland Exacta CL GEOSPREAD
Kverneland Exacta CL GEOSPREAD


GEOSPREAD

Använd IsoMatch GEOCONTROL tillsammans med GEOSPREAD och du får ut ännu mer av din TL GEOSPREAD gödningsspridare. Arbetsbredd och överlappning justeras automatsikt med hjälp av ett GPS-system. Till exempel om du kör i ett oregelbundet fält så minskar GEOSPREAD din arbetsbredd steg för steg. GEOSPREAD använder funktionen med sektionsavstängning som finns i IsoMatch GEOCONTROL. Gödningsspridarens arbetsbredd är uppdelad i tvåmeterssektioner. Självklart justeras inte enbart spridningsbredden utan samtidigt anpassas automatiskt gödselgivan (kg/min). Detta unika samarbete mellan spridningsbredd och giva garanterar att GEOSPREAD systemet blir extremt noggrant.

Fördelarna:

 • Snabb och effektiv spridning tack vare de elektriska ställdonen som är direkt anslutna till utsläppspunkten.
 • Stabilt varvavtal på tallrikarna tillsammans med ett centralt nedsläpp bibehåller spridningsbilden även i kuperade fält.
 • Användarvänlig - du behöver inte kliva ur traktorn för att justera arbetsbredden.
 • 100% ISOBUS kompatibel ger möjligheter
 • Arbetsbreddens 2-meterssektioner kan ändras till inifrån-ut eller utifrån-in för att minimera överlappning.

För mer information om Kvernelands iM FARMING koncept, läs här: http://se.kverneland.com/iM-FARMING

KV Exacta TL GEOSPREAD 003
Decreasing spreading width right hand side by 6m
Decreasing spreading width right hand side by 6m
Decreasing spreading width right hand side by 6m
Decreasing spreading width left hand side by 10m
Decreasing spreading width left hand side by 10m
Decreasing spreading width left hand side by 10m
Decreasing spreading width on both sides by 8m
Decreasing spreading width on both sides by 8m
Decreasing spreading width on both sides by 8m
Accurate spreading in irregular shaped fields
Accurate spreading in irregular shaped fields
Accurate spreading in irregular shaped fields

CentreFlow spridningssystem

 • Ingen påverkar, ingen fragmentering, inget damm: Centrifugalspridaren har ett neutralt nedsläpp. Mjuk acceleration och centrifugalkraft accelererar upp konstgödningskornen till tillrikarnas hastighet innan de når spridarvingarna.
 • Spridningsbild: Dubbel överlappning gör att spridningsbilden blir oöverträfflig. 8 vingar per tallrik gör att man får ett jämnt flöde av konstgödningen. Det är viktigt vid hög kapacitet på fältet.
 • Minimal vindinverkan och maximal tolerans: Plana tallrikar ger en horisontal och symmetrisk spridningsbild.
 • Konsekvent spridningsmönster: 8 stora vingar tillåter en jämn spridning från 9 meter upp till 54 meter i ett spridningsmönster med dubbel överlappning.
 • Garanterad noggrannhet även i sluttning. Även i sluttningar kommer gödningsmedlet alltid i kontakt med spridarvingarna vid samma punkt. De färdas med hela vingens längd innan de sprids, oavsett lutning.
KV_exacta_0002.jpg
8 vanes per disc
8 vanes per disc
8 vanes per disc
Up to 24m
Up to 24m
Up to 24m
From 24m
From 24m
From 24m
CentreFlow principle
CentreFlow principle
CentreFlow principle

Unikt system med vågceller + referenssensor

 • Kontinuerlig dynamisk "online-kalibrering" med högfrekvent kommunikationssignal.
 • Kvernelands unika teknik med referenssensorn ger dig stora fördelar:
  - Referenssensorn kompenserar snedbelastning på vågcellerna. Utan denna kompenasation blir resultatet en negativ inverkan vid kalibreringen.
  - Referenssensorn bidrar till ytterst noggrann spridning även i kuperade fält.
  - Referenssensorn garanterar absolut noggrannhet, därför att varje kilo räknas!
 • Vågceller i kombination med den unika referenssensorn:
  - Autokalibrering och kontinuerlig vägning
  - Automatisk korrigering av mätvärden vid sidolut
  - Automatiskt hastighetsdoseringssystem
  - Inget kalibreringstest behövs
 • Högsta noggrannhet i alla förhållanden: En jämn spridningskvalité garanteras! Spara kostnader och öka kvaliteten på skörden!
KV_exacta_0053.jpg
Weighing system Exacta TL
Weighing system Exacta TL
Weighing system Exacta TL
Weigh cell
Weigh cell
Weigh cell
Actuators to open and close
Actuators to open and close
Actuators to open and close
Reference sensor CL EW
Reference sensor CL EW
Reference sensor CL EW

EasySet: Enkel inställning och justering

 • Den kompakta inställningspanelen EasySet ger en anmärkningsvärt förenklad inställning och noggrann justering och gödningsgiva med hjälp av tydliga reglage. Två hydrauliskt eller elektriskt manövrerade spjäll, var och en med tre doseringsöppningar, säkrar ett jämnt flöde från behållaren till spridrartallrikarna.
 • Kverneland´s utvecklings- och forskningsavdelning för gödningsspridare, har sin egen testhall för att säkerställa att kontinuerliga tester av gödningsspridarna utförs över hela året. Samtliga tester görs enligt de hårt reglerad internationell standard, och följer noggrant reglementen som finns på området.
 • De senaste testresultaten finner du här: www.kvernelandspreadingcharts.com.
  Nu kan du till och med ladda ned programmet till spridartabellen från Anderoid market.
 • Lösningen för den mest optimala spridningen ligger i att på bästa sätt matcha kvaliteten på gödningsmedlet och litervikten med spridartabellen. CentreFlow's checklista hjälper dig att säkerställa noggrannheten varje gång, och i alla förhållanden.
  1. Välj typ av gödningsmedel
  2. Bestäm granulatstorleken och fördelningen
  3. Bestäm litervikt

Mer att läsa om de senaste testresultaten finner du här: www.kvernelandspreadingcharts.com
Du kan ladda ned spridartabellen via 
Google Play Store eller App store!

KV_exacta_210
Granule size box
Granule size box
Granule size box
Spreader test hall
Spreader test hall
Spreader test hall
Access to the spreading charts via internet or mobile!
Access to the spreading charts via internet or mobile!
Access to the spreading charts via internet or mobile!
Download the Spreading Charts App!
Download the Spreading Charts App!
Download the Spreading Charts App!

Spridning vid fältkanter

Kverneland erbjuder ExactLine system eller manuell/hydraulisk kantspridningsplåt för att sprida gödning vid fältkanter. ExactLine kan noggrant ställas in oberoende av vilken typ av gödning som används och justeras för alla arbetsbredder. Inställningen styrs hydrauliskt från förarplatsen, så du behöver inte kliva ur traktorhytten.  På Exacta HL, TL och TLX kan ExactLine monteras spridarens vänstra och högra sida.

Vid ensidig kantspridning körs traktorn cirka 2 meter från fältkanten.

Med kantspridning i samband med körspår, kör traktorn i det första spåret och sprider mot fältkanten. Avståndet till kanten är hälften av arbetsbredden.

Kantspridningsindikatorn "Border Spreading Indicator (BSI)", indikerar vilken kantspridning som är aktiv.

KV_exacta_206
Border spreading with ExactLine
Border spreading with ExactLine
Border spreading with ExactLine
Indicator work or transport position
Indicator work or transport position
Indicator work or transport position
Boundary track spreading
Boundary track spreading
Boundary track spreading
One side boundary spreading
One side boundary spreading
One side boundary spreading

AutosetApp

Med AutosetApp finns alltid de senaste inställningarna tillgängliga för din spridare. AutosetApp är ett program anpassat till din IsoMatch Tellus- eller IsoMatch Tellus GO-terminal. AutosetApp är installerad som standardprogram i din IsoMatch Tellus GEOCONTROL. Denna App sammankopplar terminalen direkt till GEOSPREAD vågcellsspridaren och den kommer automatiskt att justera spridaren enligt inställningarna från spridartabellen. AutosetApp fungerar också i kombination med CL-EW och TL, med undantaget att utsläppspunkten justeras manuellt.

Kvernelands databas för gödningsmedel med de mest aktuella spridningstabellerna är alltid tillgängliga att ladda ned från Internet. AutosetApp kan anslutas till databasen på två olika sätt. Så fort det finns ett WIFI datanät tillgängligt kan du ansluta till onlinedatabasen via en trådlös USB adapter, eller ladda ned informationen till ett USB minne från www.kvernelandspreadingcharts.com Anslut sedan USB minnet till terminalen och all information förs över till din IsoMatch Tellus terminal.

För mer information om Kvernelands koncept iM FARMING, besök: https://se.kverneland.com/iM-FARMING

KV AutosetApp 006
Download actual database
Download actual database
Download actual database
Enter working width, application rate, speed
Enter working width, application rate, speed
Enter working width, application rate, speed
Select the fertiliser
Select the fertiliser
Select the fertiliser
Forward the settings entered to the spreader
Forward the settings entered to the spreader
Forward the settings entered to the spreader

Standardutrustning - Tillval

 • Exacta HL/TL (X) spridarna kan monteras på ett dragredskap.
 • Hydrauldrift som tillval HL/TL (GEOSPREAD).
 • Lättmonterade aluminiumförhöjningar finns som tillval för att utöka behållarvolymen.
 • Lättmonterat skyddskapell finns som tillval.
 • Frånkoppling av drivning till tallrikarna, för att sprida på halva arbetsbredden, finns som tillval.
 • För att garantera ett jämnt flöde vid spridning av små mängder är EasySet systemet utrustat med lågdoseringsutrustning.
 • Två konformade och extra kraftiga behållarsåll är standardutrustning på Exacta HL/TL spridarna.
 • Centralt placerad växellåda med två ingående axlar för högt eller lågt varvtal på spridartallrikarna är standardutrustning på HL/CL/TL/EW spridarna.
 • Tömningsluckor för att enklare få ut det sista av gödningsmedlet finns som tillval.
 • Kalibreringbehållare, förenklar vid kalibreringen och finns som tillval.
 • Ett ljuspaket med LED belysning (lågenergilampor) finns som tillval för EL, CL och CL-EW. För HL, TL och TL GEOSPREAD är ljuspaketet standardutrustning.
 • Stänkskärmar är tillval.
KV_exacta_100
Calibration container
Calibration container
Calibration container
Easy filling
Easy filling
Easy filling
Hopper emptying kit
Hopper emptying kit
Hopper emptying kit
Central gear box with 2 input shafts
Central gear box with 2 input shafts
Central gear box with 2 input shafts