Autoset App - gör arbetet enklare!

Autoset är ett program till IsoMatch Tellus universalterminal. Programmet baseras på spridartabellerna. 
Första steget är att lägga in arbetsbredden, önskad giva, (kg/ha) och körhastighet, km/h) i Autoset.
Därefter läggs gödningens struktur, (t.ex. prillad eller granulerad), storleksfördelning, (%-fördelning enligt skakbox) och densitet in i programmet.
Programmet rekommenderar en gödseltyp och skickar inställningsdirektiv till spridaren. Maskinen justeras in automatiskt och är klar för arbete!

KV AutosetApp 002
Video
Animation