Kverneland iXtrack T-serie

Kompakt konstruerad bogserad spruta. Exakt, enkel och effektiv, med en behållarvolym från 2600 till 4600 liter. Stål- eller aluminiumramper från 18 till 40 m.

iXtrack T-serien - för lantbrukare, av lantbrukare

Kverneland introducerar iXtrack T-serien: Nya exakta, enkla och effektiva sprutor. Utvecklingen har fokuserat på en kort, låg och kompakt konstruktion i kombination med intelligent elektronik och enkel användning. iXtrack T har behållarvolymer på 2600 till 4600 liter.

Fördelarna

 • Stabilitet: 32 graders styrvinkel och 3.6 m vändradie gör iXtrack T-serien mycket flexibel och solid.
 • Enkel användning: iXtrack T-serien är naturligtvis ISOBUS-kompatibel. Det gör den enkel att hantera, genom att installera och använda ytterligare programvara.
 • Precisionsbesprutning: Utrustad med ett jämnt, upphängt parallellogram. Parallellogrammet kombinerar optimal stabilitet med mjuk rampbalansering och begränsad vertikal rörelse för att minimera avvikelser i spruthöjd.
 • Intelligent elektronik: 100% ISOBUS-kompatibel som standard, enkel plug-and-play med IsoMatch Tellus GO eller PRO eller någon annan AEF-certifierad terminal. IXspray-hårdvaran och mjukvaran med intuitivt pekgränssnitt garanterar en användarvänlig funktion.
 • Vätskehantering: Placeringen av tankar, slangar, ventiler och utlopp är optimerade för att minimera restprodukter.

 Teknisk specifikation

  iXtrack T3 iXtrack T4
Tankkapacitet 2600 - 3200 liter 3400 - 4000 - 4600 liter
Sprutramper HSA 18-24m (2-dels fällbar)/ HSS 21-24m (2-dels fällbar)/ HSS 27-30m (3-dels fällbar) HSS 18-30m(2-dels fällbar)/ HSA 21-33m (2-dels fällbar)/ HSS 27-40m (3-dels fällbar)
Dragbom Nedre / övre länkarm i kombination med dragögla / kulkoppling Nedre / övre länkarm i kombination med dragögla / kulkoppling
Hjulaxel Justerbar, 1.50 - 2.25m Justerbar, 1.50 - 2.25m
Pumpar Tillval, 200 - 400 - 520 l/min. Tillval, 200 - 260 - 400 - 520 l/min.
Kontrollsystem IsoMatch Grip, IsoMatch Tellus GO, IsoMatch Tellus Pro IsoMatch Grip, IsoMatch Tellus GO, IsoMatch Tellus Pro
iXclean iXclean Comfort/ iXclean PRO   iXclean Comfort/ iXclean PRO
Highlights

Sprutramper iXtrack T-serie

Sprutramper

Rampbredder finns från 18 till 40 meter. De fälls kompakt ihop över den nykonstruerade tanken - och håller rampen borta från traktorhytten och gravitationscentrum hålls lågt under transport. Ramperna finns som HSA aluminium eller HSS stål. Centrumröret garanterar enkla vändtegssvängar, högre arbetshastighet, säker transport och enkel parkering.

Ramptyper

HSA-ramp HSS-ramp
Stål Aluminium
3-D triangulär konstruktion 3-D triangulär konstruktion
Helt integrerad sprutlina & munstyckshållare Mono, Tri eller Pentajets
Mono, Tri eller Pentajets Hydraulisk funktionalitet i Hydropack
Hydraulisk funktionalitet i Hydropack Maximalt skydd av integrerade sputlinor
Oberoende sluttningskorrigering, tillval

Parallellogram

För att kontrollera ramphöjd och upphängning är iXtrack T-serien utrustad med parallellogram. Det här säkrar upphängningen vid alla ramphöjder och mjuka rampreaktioner, lågt underhåll och längre livslängd.

Boom Guide

Att hantera iXtrack T-serien med boom guide ger utmärkt hjälp i de mest krävande fältförhållanden. Ultraljudssensorerna kan styra spruthöjder, det möjliggör positiv och negativ lateral rörelse på bommen för att följa markens konturer.

Hjulaxel

Vändradie

Den centrala ramen, i kombination med de specialformade parallellogramarmarna, skapar utrymme för höga däck och ger maximal styrvinkel. Detta säkerställer maximala styrmöjligheter med en smal vändradie, även vid 1,50m spårvidd.

Titta på videon om vändradien. Notera följande fördelar:

 • Spårvidd 1.50 - 2.25m.
 • Spårvidd i steg på 5cm.
 • Utrymme för 1.9m höga däck.
 • 3.60m vändradie.
 • 32 graders styrvinkel.
 • Spårföljning.
 • Medstyrande stänkskärmar.

 

iXclean

iXclean förhindrar att rester kommer in och garanterar ett rent arbetsutrymme. iXtrack T-serien är utrustad med ENFO fyllnings- och rengöringssystem. Sprutan fylls upp till locket och rengör varje sektion efter besprutning. Även den återstående vätskan späds ut och appliceras på fältet. Med detta förhindras att rester kommer på inte önskvärda platser.

iXclean Comfort         

 • Comfort är ett halvautomatiskt ventilstyrsystem. Kombinationen av en elektrisk nivåindikator och sugventil ger användaren komfort och noggrannhet: automatisk stopp när den programmerade nivån är uppnådd och fjärrkontroll av alla ENFO sköljnings- och fyllnings-funktioner från traktorhytten. Det är enkelt. Fyll munstyksrören med kemikalier arbetet och skölj dem efteråt. 

iXclean Pro

 • iXclean Pro är den mest avancerade lösningen. Helt automatisk ventilhantering på ISOBUS-sprutor. Alla funktioner kan kontrolleras från hytten. Att växla mellan funktionerna sköljning, fyllning, omrörning, sprutning, tanksköljning m.m är enkelt och görs med en knapptryckning. Förutom fyllnadsstopp erbjuder också iXclean Pro ett helautomatiskt flerstegsprogram för sköljning och rengöring av hela sprutan. Den tar bara några minuter och använder minimalt med färskvatten. Den är så grundlig att det finns under 1% rester kvar efter rengöring. iXclean Pro för fyllning och rengöring: Varje liter räknas!

Kontrollsystem iXtrack T-serie

iXtrack T-serien är 100% ISOBUS-kompatibel som standard. Enkel plug'n'play med IsoMatch Tellus / Pro eller någon annan AEF-certifierad terminal. Den nyutvecklade Ixspray hård- och mjukvaran med intuitiv touch-display garanterar användarvänlig hantering av sprutan.

Ergodrive vändtegsautomatik är standard på maskinen:

 • Headland mode: Sluta besprutning, aktivera styrning och lyft rampen på vändtegen genom att bara trycka på en knapp.
 • Field mode: Starta besprutning, deaktivera styrning och sänk rampen vid fältingång med en knapptryckning.